Pogłowie trzody chlewnej w Polsce spada, a cena rośnie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
25-09-2019,9:40 Aktualizacja: 25-09-2019,9:36
A A A
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) liczba świń w czerwcu bieżącego roku spadła o niemal 9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Pogłowie trzody chlewnej w połowie roku wyniosło 10 780,5 tys. sztuk.
 
Ograniczenie pogłowia odnotowano we wszystkich grupach produkcyjnych trzody chlewnej. Na początku czerwca 2019 r. było ono niższe o 1047 tys. sztuk rok do roku, co stanowiło spadek o 8,9 proc.
 
Liczba świń w Polsce w połowie roku w porównaniu z grudniem 2018 r. spadła o 247,2 tys. sztuk, czyli o 2,2 proc.
 
tuczniki, cena, Niemcy, trzoda chlewna, żywiec

Stagnacja cen na rynku tuczników

Rynek tuczników w Unii Europejskiej wkroczył w okres stabilizacji. W większości państw członkowskich cena żywca wieprzowego pozostała bez zmian.    Ceny tusz wieprzowych w przeważającej części państw unijnych, poza niewielkimi...
Stado loch zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2018 r. o 116 tys. sztuk do poziomu 754,8 tys., co oznacza spadek o 13,3 proc.
 
Z kolei pogłowie loch prośnych spadło o 53 tys. sztuk do wartości 530,6 tys., co oznacza spadek o 9,1 proc.
 
W stosunku do grudnia 2018 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 10,2 tys. sztuk, czyli o 1,4 proc., w tym loch prośnych o 29 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 5,8 proc. - informuje portal 3trzy3.pl.
 
W czerwcu bieżącego roku w strukturze stada trzody chlewnej ogółem największy udział 42,2 proc. stanowiła trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój. Na drugim miejscu znalazły się warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg (28,2 proc.).
 
Prosięta o wadze do 20 kg znalazły się na trzecim miejscu z udziałem 22,5 proc. Dalej uplasowała się trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów (7,1 proc.), w tym lochy na chów 7 proc. i lochy prośne 4,9 proc.
 
GUS podaje, że w pierwszym półroczu 2019 r. import żywca wyniósł 3425 tys. sztuk i był o 12,7 proc. niższy rok do roku. 
 
wieprzowina, ceny wieprzowiny, kotlet schabowy, walka z asf

Miłośnicy schabowego mocniej trzymają się za portfele

ASF w Chinach sprawił, że ceny wieprzowiny mocno poszły w górę. Polscy hodowcy natychmiast wykorzystali sytuację i prawie co dziesiąta świnia poszła pod nóż. Według danych GUS o inflacji w sierpniu, wieprzowina była już o 12,8 proc....
W tym import prosiąt i warchlaków spadł do o 11,5 proc. Z kolei świń hodowlanych czystorasowych i macior zmniejszył się o 4 proc.
 
Średnia waga jednej importowanej świni wynosiła 30,6 kg i była o 1,2 kg niższa niż w 2018 r.
 
Największymi producentami trzody chlewnej w Polsce według województw było woj. wielkopolskie (36,3 proc.). Na drugim miejscu uplasowało się woj. łódzkie (10,4 proc.), a na trzecim mazowieckie (10,3 proc.). Najmniejsze udziały miały województwa: lubuskie, podkarpackie i małopolskie.
 
W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. średnia cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,95 zł. Była ona o 10,4 proc. wyższa od tej odnotowanej w analogicznym okresie 2018 r. 
 
Notowania na targowiskach były nieco wyższe i osiągnęły poziom 5,32 zł. Z tego wynika, że producenci otrzymywali o 8,1 proc. wyższą cenę niż przed rokiem. 
 
W omawianym okresie średnia cena zbóż podstawowych w skupie kształtowała się na poziomie 79,91 zł za 1 dt i była ona o 21,5 proc. wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2018 r.
 
Na targowiskach wynosiła ona 83,72 zł za 1 dt. To o 16,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 
 
Na początku czerwca cena żywca w skupie wynosiła 5,77 zł za kilogram i była o 24,5 proc. wyższa niż w 2018 r. Natomiast na targowiskach osiągnęła poziom 5,85 zł, czyli o 14,9 proc. wyższy rok do roku.
 
Cena prosiąt na targowisku kosztowała się średnio na poziomie 197,69 zł za sztukę. To o 9 proc. więcej niż w czerwcu 2018 r.
 
  • Informacje dotyczące hodowli i produkcji trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ
 
 
Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA

 

9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu