Masowy odstrzał dzików zwiększy liczbę przypadków ASF?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
16-02-2016,11:50 Aktualizacja: 16-02-2016,11:56
A A A

Ponad 12 mln zł zamierza wydać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie myśliwych, którzy zabiją 40 tysięcy dzików. Według naukowców puste siedliska mogą zająć dziki z sąsiadujących obszarów - alarmuje WWF Polska.

Ekolodzy obawiają się, że wschodnie regiony Polski mogą zostać skolonizowane przez zainfekowane ASF dziki z Białorusi, skąd pierwotnie trafił do nas ten wirus.

afrykański pomór świń, asf, strefa ochronna, podlasie, komisja europejska

ASF. Strefa ochronna zostanie rozszerzona

Polsce nie udało się zmienić decyzji Brukseli w sprawie rozszerzenia strefy ochronnej objętej ograniczeniami w związku z występowaniem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. Decyzja o nieznacznym rozszerzeniu obszaru objętego...
Minister rolnictwa zakończył konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. Projekt zakłada zabicie 40 tysięcy dzików na wschodzie Polski, co stanowi większą liczbę, niż w sumie zinwentaryzowano w marcu 2015 r. w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Autorzy chcą doprowadzić do zagęszczenia 0,5 dzika na km2. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wskazuje, że w praktyce nie jest możliwe określenie optymalnej gęstości populacji, która zapobiegłaby dyspersji ASF.

Postulowany w projekcie rozporządzenia wskaźnik został już miejscowo przekroczony w województwie podlaskim (gdzie miejscowo zagęszczenie wynosi nawet 0,2 dzika/km2). Przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego uznają za bezpieczny poziom 1 dzika/ km2, dlatego intensyfikacja polowań na wschodzie kraju wydaje się być nieuzasadniona - podkreśla WWF Polska.

Jurgiel, dziki, rozporządzenie, straty,

Rozporządzenie ws. odstrzału dzików wejdzie w życie w połowie lutego

Rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału dzików wejdzie w życie w połowie lutego, jeżeli nie będzie zastrzeżeń - poinformował w czwartek w Sejmie minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Chodzi o prewencyjny odstrzał dzików, aby...
Z raportu Komisji Europejskiej opartego na źródłach naukowych, wynika, że zintensyfikowanie zabijania dzików może powodować ich większą mobilność, ucieczki na duże odległości, co przyśpiesza rozprzestrzenianie sie wirusa ASF, oraz adaptację zachowania, polegającą na rozrodzie kompensacyjnym, przyroście populacji oraz napływie dzików z terenów sąsiednich.

Z badań przeprowadzonych na Białorusi wynika, że polowania na dziki i myśliwi biorący w nich udział są jedną z czterech głównych dróg przenoszenia ASF między dzikami a świniami hodowlanymi.

Ekolodzy zwracają uwagę, że przykład z Białorusi potwierdza, że podjęta próba wyniszczenia całości populacji dzika nie powstrzymała pomoru świń. Również na Podlasiu działania myśliwych przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego.

Pierwsze przypadki ASF w Puszczy Białowieskiej odnotowano kilka miesięcy po bardzo intensywnym odstrzale dzików (w sezonie łowieckim 2014/2015 zabito w Puszczy 1376 tych zwierząt).

asf, Białoruś, Rosja, padłe świnie

Masowe padnięcia świń na Białorusi. Przyczyną prawdopodobnie ASF

Afrykański pomór świń był prawdopodobnie przyczyną nagłej śmierci ponad 700 świń na fermie świń na Białorusi w pobliżu wsi Krivichi - informuje portal charter97.org. Informację tę potwierdził okręgowy zarząd departamentu rolnictwa miasta...
"Bardzo prawdopodobne wydaje się być wypełnienie zwolnionych siedlisk przed zainfekowane dziki z Białorusi, a z całą pewnością bardzo intensywne polowania nie uchroniły powiatu hajnowskiego przed rozprzestrzenianiem się ASF" - podkreślają ekolodzy.

Niezrozumiałe dla organizacji pozarządowych jest, że pomimo dowiedzionego naukowo wpływu wysokiego udziału kukurydzy w uprawach i dokarmiania na wzrost populacji dzika nie podejmuje się znacznie prostszych, alternatywnych wobec odstrzału sposobów ograniczających populację tego gatunku, takich jak zaniechanie dokarmiania i zmniejszenie udziału kukurydzy w uprawach.                                 

"Nasuwają się tu logiczne, alternatywne wobec zabijania, sposoby ograniczania populacji tego gatunku, takie jak zaniechanie dokarmiania i zmniejszenie udziału kukurydzy w uprawach. Jednak dziki nadal są intensywnie dokarmiane, a udział kukurydzy w produkcji rolnej naszego kraju od 2010 r. wzrósł dwukrotnie" - informuje WWF Polska.

Dziki mają być zabijane na terenie siedmiu parków narodowych na wschodzie kraju. Dokumenty planistyczne parków nie uwzględniają odstrzału dzików lub zabijanie dzików jest w nich wyraźnie limitowane.

odstrzał dzików w warszawie, warszawskie lasy miejskie, Bartosz Milarczyk

W Warszawie 100 dzików do odłowu, 80 do odstrzału

Ze względów bezpieczeństwa i rosnących szkód do końca kwietnia odłowionych zostanie ok. 100 dzików, a ok. 80 zostanie odstrzelonych - informują warszawskie Lasy Miejskie. W stolicy żyje ich ok. 800, coraz więcej jest...
WWF podkreśla, że autorzy rozporządzenia pomijają szereg korzystnych funkcji jakie pełnią dziki w ekosystemach - spulchnianie gleby, rozsiewanie nasion, rozprzestrzenianie pędów roślin, tworzenie żerowisk dla zagrożonych gatunków ptaków, skuteczne ograniczanie liczebności gatunków uznawanych w drzewostanach gospodarczych za szkodliwe, jak np. pędraki - larwy chrabąszcza majowego.

W ich ocenie, jednym z najistotniejszych czynników wpływających na zwiększenie liczby dzików w ekosystemie - są sami myśliwi. Wpływają oni na liczebność dzików poprzez stymulowanie rozrodu kompensacyjnego i intensywne dokarmianie.

Koalicja Niech Żyją! i WWF Polska postulują zaniechania planowanych, tak intensywnych, polowań na dziki, w szczególności w parkach narodowych.

"Wnioskujemy jednocześnie o wdrożenie innych, alternatywnych wobec zabijania, mechanizmów stabilizujących populację dzika, takich jak zaniechanie dokarmiania oraz zmniejszenie udziału kukurydzy w uprawach" - podkreśla organizacja.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2023

Hoduj z głową świnie:

-ASF we Włoszech

-Okiem doradcy

-Co nowego w branży?

-Fitobiotyki dla świń

-Termowizja w chlewni

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2023

Hoduj z głową bydło:

-Jak długi okres przejściowy przed porodem?

-CCM coraz popularniejszy

-Genetyka jest bazą

-Suchy TMR dla cieląt

-Warto powstać na rasy mięsne

PRENUMERATA