Ustawy ważne dla rolników przeszły bez poprawek przez Senat

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-11-2018,8:15 Aktualizacja: 26-11-2018,8:21
A A A

Senatorowie przyjęli bez poprawek trzy ważne ustawy związane z rolnictwem: o zwrocie akcyzy od paliwa rolniczego, dotyczącą sprzedaży produktów przez rolników oraz o oddłużeniu gospodarstw rolnych.

Pierwszy dokument zakłada podniesienie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Teraz zwrot przysługuje do 86 litrów paliwa, a ma być 100 litrów na hektar. Przy obecnej stawce w wysokości 1 zł za litr, która jest określana oddzielnie przez Radę Ministrów, oznacza podniesienie zwrotu kosztów paliwa z 86 do 100 zł.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, ksow, rozwój obszarów wiejskich, prow 2014-2020

Sejm zmienił ustawę dotyczącą projektów w ramach KSOW

Sejm znowelizował ustawę dotyczącą wyboru operacji złożonych w drodze konkursów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Nowe przepisy upraszczają i skracają proces wyboru projektów. Chodzi o ustawę o wspieraniu rozwoju...

Zaproponowano ponadto zwiększenie oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP).

Dotyczy to przypadków prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

W tym przypadku przyjęto zużycie oleju napędowego w wysokości 30 litrów na 1 DJP bydła.

Nowelizacja wprowadza też zmianę terminu określenia przez Radę Ministrów (w rozporządzeniu) stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, czyli do 31 grudnia, zamiast do 30 listopada.

W budżecie na przyszły rok zapisano wydatki na ten cel w kwocie 1 mld 180 mln zł.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

susza rolnicza, straty w uprawach,jan krzysztof ardanowski, pomoc rządowa, szacowanie strat, pomoc de minimis

Rolnicy mają kolejny problem. Wyczerpała się pomoc de minimis

Rolnicy zgłaszają problem z pobieraniem preferencyjnych kredytów suszowych. Pracownicy banków oraz notariusze informują, że wyczerpała się krajowa pula pomocy de minimis - ujawnia Jarosław Sachajko (Kukiz'15), szef sejmowej...

Senat bez poprawek poparł także ustawę dotyczącą sprzedaży produktów przez rolników. Nowe przepisy podwyższają kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych z 20 do 40 tys. zł. Będzie możliwa sprzedaż zarówno produktów przetworzonych, jak i nieprzetworzonych. Po przekroczeniu tej kwoty będzie obowiązywał podatek obrotowy w wysokości 2 proc.

Ustawa rozszerza katalog miejsc, w których będzie mogła być sprzedawana żywność wytworzona przez rolnika. Własną żywność będzie można sprzedawać także w lokalnych restauracjach, stołówkach, gospodarstwach agroturystycznych, sklepach itp.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r.

Ostatni z przyjętych dokumentów dotyczy oddłużenia gospodarstw rolnych. Ustawa określa zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia. Mają nią być objęte długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.

budżet ue, wspólna polityka rolna, wpr po 2020 roku, polityka spójności, dopaty bezpośrednie, jan krzysztof ardanowski

Minister będzie twardo walczył o wyrównanie dopłat bezpośrednich

- Nie ma żadnych powodów, żeby polscy rolnicy otrzymywali niższe dopłaty bezpośrednie, niż ich koledzy z Europy Zachodniej. Będziemy twardo walczyć o ich wyrównanie - powiedział w Brukseli Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa....

Restrukturyzacja może dotyczyć osób fizycznych (rolników) lub prawnych, które od co najmniej trzech lat prowadziły działalność rolniczą i są niewypłacalne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe albo są zagrożone niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Możliwości restrukturyzacji zadłużenia prowadzonej na podstawie Prawa restrukturyzacyjnego stwarzają szansę częściowej redukcji zadłużenia. Natomiast projektowana ustawa - według autorów ustawy - ma umożliwić natychmiastową spłatę "starego" - częściowo zrestrukturyzowanego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym zadłużenia, ale tylko związanego z prowadzeniem działalności rolniczej.

Ustawa proponuje kilka form pomocy w oddłużeniu gospodarstwa. ARiMR będzie mogła udzielać dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych oraz pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

prawo wodne, osn, krir, zbiorniki bezodpływowe, płyty do składowania obornika

Wielu rolników nie wie o nowych obowiązkach. A grożą im kary

Wynikające z ustawy Prawo wodne nowe obowiązki będą dla rolników sporym wyzwaniem. Tymczasem część z nich nie wie o nich w ogóle, a inni tylko "coś słyszeli". Krajowa Rada Izb Rolniczych chce zatem przeprowadzenia szerokiej...

KOWR będzie udzielał gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych, a także będzie mógł przejąć zadłużenie podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.

Przepisy nie mogą być jednak zastosowane do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, znajdującego się w likwidacji czy upadłości albo wobec którego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne.

Łączna wysokość dopłat do kredytu restrukturyzacyjnego ma wynieść 40 proc., a dla młodego rolnika lub dla gospodarstwa położonego np. na terenach Natura 2000 - 60 proc. Kwota takiego kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł, a okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. Oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy nie może przekroczyć 2 proc.

Pożyczka natomiast udzielana będzie na okres do 15 lat w wysokości nieprzekraczającej kwoty zadłużenia gospodarstwa, ale nie więcej niż 5 mln zł dla jednego podmiotu.

Gwarancja udzielana będzie przez KOWR na okres trzech miesięcy, prowizja z tego tytułu będzie wynosiła 0,5 proc. kwoty gwarancji.

polska rada rolna, jan krzysztof ardanowski, problemy rolnictwa, rozwój rolnictwa, Forum Rolników i Agrobiznesu

Minister chce powołania Polskiej Rady Rolnej. Bo każdy gada swoje...

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa chce utworzenia Polskiej Rady Rolnej, zrzeszającej najważniejsze organizacje rolnicze. Zdaniem polityka byłaby to jedna, wspólna organizacja reprezentująca cały świat rolniczy. Propozycję...

Warunkiem udzielenia pomocy będzie przedstawienie planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zatwierdzonego przez właściwy wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego.

W planie restrukturyzacji gospodarstwa rolnego określona będzie kwota kredytu lub pożyczki, niezbędna do odzyskania płynności finansowej, umożliwiająca zapewnienie długotrwałej zdolności gospodarstwa rolnego do konkurowania na rynku rolnym.

Na pomoc dla zadłużonych rząd chce wydzielić dodatkowe środki budżetowe. W 2018 r. miało to być 140 mln zł; w 2019 r. - ponad 329 mln zł; w 2020 r. - ok. 129 mln zł. Program pomocy musi być notyfikowany w Komisji Europejskiej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia. Teraz zostanie ona przekazana do podpisu prezydenta.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu