Wielu rolników nie wie o nowych obowiązkach. A grożą im kary

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-11-2018,15:15 Aktualizacja: 22-11-2018,15:19
A A A

Wynikające z ustawy Prawo wodne nowe obowiązki będą dla rolników sporym wyzwaniem. Tymczasem część z nich nie wie o nich w ogóle, a inni tylko "coś słyszeli". Krajowa Rada Izb Rolniczych chce zatem przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej.

"Większość rolników nie jest świadomych, że ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne objęła OSN terytorium całej Polski i w związku z tym wszystkie gospodarstwa rolne podlegają pod przepisy regulujące ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych" - zaznaczyła w wystąpieniu KRIR.

obszary osn, obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu

Rolnicy potrzebują więcej pieniędzy na inwestycje na OSN

Wielu rolników będzie musiało poczynić inwestycje, by spełnić wymogi gospodarowania na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu (OSN). Zdaniem rolniczego samorządu potrzebne jest większe wsparcie na ten cel...

"Nowe wymogi dla wielu rolników są dużym zaskoczeniem, co potwierdziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podczas kontroli cross-compliance" - dodaje rolniczy samorząd. I zwraca uwagę na brak szkoleń dla doradców i gospodarzy w sprawie opracowywania planów nawożenia.

Tymczasem za uchybienia w prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji w gospodarstwie producenci rolni będą karani finansowo. KRIR zwróciła się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa z wnioskiem o przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej "Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych" (jest częścią Prawa wodnego).

Według izb odpowiednio przygotowana przez resort ulotka informacyjna mogłaby być na przykład kolportowana do gospodarzy razem z korespondencją przesyłaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przypomnijmy, że nowe wymogi związane z ograniczaniem zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych szacunkowo dotyczą grubo ponad pół miliona gospodarstw. Będą m.in. musiały zainwestować w odpowiednio duże zbiorniki bezodpływowe i płyty do składowania obornika, bo okres przechowywania gnojowicy jest przedłużony do 6 miesięcy, a obornika do 5 miesięcy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu