Sejm zmienił ustawę dotyczącą projektów w ramach KSOW

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-11-2018,10:50 Aktualizacja: 23-11-2018,10:56
A A A

Sejm znowelizował ustawę dotyczącą wyboru operacji złożonych w drodze konkursów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Nowe przepisy upraszczają i skracają proces wyboru projektów.

Chodzi o ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, ksow, rozwój obszarów wiejskich, prow 2014-2020

Projekty służące rozwojowi wsi będą szybciej wdrażane

Projekt nowelizacji ustawy dotyczącej wyboru operacji złożonych w drodze konkursów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich skierowano do drugiego czytania. Nowe przepisy upraszczają i skracają proces wyboru projektów....

Sejm odrzucił poprawkę PO zgłoszoną podczas drugiego czytanie projektu. Za ustawę głosowało 411 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch się wstrzymało.

Wcześniej odrzucono poprawkę zgłoszoną przez PO, a dotyczącą objęcia finansowym wsparciem terenów leśnych, dotkniętych nawałnicami z sierpnia 2017 r. Komisja nie poparła jej. Według resortu rolnictwa propozycja Platformy wymagałaby dodatkowego uzgodnienia z Komisją Europejską zmian w PROW i to działanie mogłoby być uruchomione dopiero pod koniec 2020 roku.

Nowe przepisy zostały zmienione na podstawie zebranych doświadczeń. Mają usprawnić proces wyboru operacji, złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji tych operacji.

Do tej pory o ocenę wniosków zaangażowane są dwie instytucje - jednostka centralna, która jest ulokowana w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

podlasie, aktywizacja obszarów wiejskich, kosw, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, prow

KSOW wesprze aktywizację na wsi

Podlasie przeznaczy ponad 630 tys. zł z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na promocję produktów lokalnych, edukację o smogu na wsi czy badania opłacalności produkcji w rolnictwie ekologicznym. W Białymstoku podpisano umowy w tej...

Ośrodek w Brwinowie oceniał wnioski pod kątem formalnym, natomiast resort pod kątem merytorycznym. Obecnie całą oceną projektów będzie zajmowało CDR i ono też będzie refundowało środki po zrealizowanym projekcie. Zmiana, w zamyśle resortu, skróci czas oceny projektu.

W ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków. W 2017 roku - projekty były na kwotę ok. 3 mln zł, w br. na ok. 7 mln zł, a w przyszłym zarezerwowane jest ok. 10,5 mln zł. Projekt własny może zgłosić każdy podmiot, natomiast konkurs ogłaszany jest przez ministerstwo rolnictwa, wraz kryteriami, które trzeba spełnić.

Beneficjentem środków może być każdy - w bazie partnerów KSOW znajduje się ok. 2,3 mln podmiotów. Mogą to być stowarzyszenia, fundacje jednostki samorządu terytorialnego czy osoby prywatne.

Projektowana nowela ponadto wprowadza zmiany, które umożliwią na wsparcie w lasach prywatnych lasów działań polegających na podniesienie odporności systemów leśnych poprzez m.in. przekształcenie niekorzystnej struktury drzewostanów.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Teraz zajmie się nią Senat.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu