Rząd przyjął projekt ustawy o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-11-2022,12:20 Aktualizacja: 26-11-2022,19:48
A A A

Ujednolicenie przepisów o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia oraz jakości tradycyjnych specjałów rolnych, a także wdrożenie skutecznej kontroli nad prawidłowym stosowaniem oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych przewiduje projekt ustawy, który został przyjęty przez rząd.

Dokument został przedłożony przez ministra rolnictwa. "Celem projektu jest stworzenie regulacji o oznaczeniach geograficznych obejmującej 3 sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych oraz win. Obecne rozdrobnienie przepisów po sektorach stanowi dodatkowy ciężar administracyjny i utrudnienie dla producentów. Stworzenie spójnych zasad w jednym akcie prawnym umożliwi lepszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej nazwom zarejestrowanym w Unii Europejskiej" - wyjaśniła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

nadzwyczajne wsparcie dla rolników, Sejm, hodowla świń, PROW 2014-2020, wojna w Ukrainie

Sejm za ustawą dotyczącą nadzwyczajnego wsparcia dla rolników

Sejm uchwalił ustawę, której celem jest pomoc rolnikom najbardziej poszkodowanych na skutek wojny w Ukrainie. Chodzi głównie o producentów trzody chlewnej. Sejm poparł też część poprawek Senatu do ustawy o systemie...

W projektowanej ustawie określone zostaną warunki ochrony w Polsce nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych. Dotyczyć to będzie także oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych oraz określeń tradycyjnych produktów sektora wina.

Nowe przepisy będą zawierały m.in. wykaz zadań oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych, jeśli chodzi o kontrole i certyfikację artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy to artykułów, które mają chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo są gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Powołana zostanie Rada do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Będzie opiniować wnioski o rejestrację lub o cofniecie rejestracji, wnioski o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, a także sprzeciwy krajowe do wniosków o rejestrację.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Poleć
Udostępnij