Wyższe dotacje na inwestycje w gospodarstwach i ochronę wód

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-10-2022,13:50 Aktualizacja: 06-10-2022,13:50
A A A

Wyższe kwoty dofinansowania na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz na prace w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami zostaną przeznaczone w PROW na lata 2014-2020 - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet korzystnych zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Równolegle do procedowanej na poziomie UE zmiany programu, w MRiRW trwały prace w sprawie zmiany przepisów krajowych, tak aby jak najszybciej było możliwe rozpoczęcie wdrażania zmian.

Planowane stawki płatności bezpośrednich, ministerstwo rolnictwa, Europejski Bank Centralny , kurs euro

Planowane stawki płatności bezpośrednich

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe za 2022 rok. Kurs wynosi 4,8483 zł za 1 euro i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,6197 zł za 1 euro). W...

Do działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" został wprowadzony nowy obszar F - "Zielona energia w gospodarstwie rolnym". W tym obszarze mogą być realizowane inwestycje na zakup instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła.

Beneficjentem będzie gospodarz prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych; wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć 150 tys. zł.

W innych działaniach w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" podniesione zostaną kwoty pomocy:

  • z 900 tys. zł do 1 mln zł w obszarach związanych z rozwojem produkcji prosiąt
  • z 500 tys. zł do 600 tys. zł jeśli chodzi o rozwój produkcji mleka i bydła mięsnego
  • z 200 tys. zł do 250 tys. zł na zakup traktorów

Janusz Wojciechowski, dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa, koszty produkcji rolniczej

Komisarz wylicza. Dopłaty dla polskich gospodarstw powyżej średniej UE

Około 270 euro na hektar miałyby sięgać dopłaty bezpośrednie dla przytłaczającej większości polskich gospodarstw - wyliczył Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa. Temat nadchodzącego wsparcia dla rolników szef unijnego...

"Wyższe wsparcie pozwoli beneficjentom na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności modyfikacji planów i ograniczania zakresu operacji" - tłumaczy ministerstwo.

W zakresie inwestycji, które mają chronić wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, chodzi o wprowadzenie standardowych stawek jednostkowych jako formy pomocy oraz podniesienie kwoty pomocy z 100 tys. zł do 150 tys. zł.

Natomiast w obszarze "Zarządzanie zasobami wodnymi" beneficjentem może być także gmina, która będzie mogła realizować inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych. Maksymalna kwota udzielonej pomocy na inwestycje realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie może przekroczyć 10 mln zł, a przez gminę - 500 tys. zł.

Planowane są także zmiany w PROW dotyczące m.in. podniesienia stawek za wykonanie ogrodzenia, premii zalesieniowej, czy stawek dopłat w działaniach klimatyczno-środowiskowych oraz w działaniu "rolnictwo ekologiczne".

Resort zapowiedział także zwiększenie wysokości dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z 2 do 5 proc. Przewidziana jest ponadto realokacja środków finansowych pomiędzy poszczególnymi instrumentami wsparcia w celu zapewnienia pełnego wykorzystanie środków programu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt