Są pieniądze na zwiększenie konkurencyjności w rolnictwie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
10-06-2016,12:35 Aktualizacja: 10-06-2016,13:08
A A A

Komisja Europejska promuje program COSME adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw mający na celu zwiększenie konkurencyjności firm także w sektorze rolnym. W jaki sposób? Między innymi poprzez ułatwienie dostępu do finansowania zakupu nowoczesnego sprzętu.

Od początku funkcjonowania COSME, czyli od 1 maja, polscy rolnicy i przedsiębiorcy rolni uzyskali finansowanie na inwestycje o łącznej wartości 2 mln 284 tys. zł - informuje Raiffeisen Leasing.

Sprzętem najczęściej leasingowanym w ramach gwarancji UE były ciągniki rolnicze i ładowarki teleskopowe. Nabór do programu trwa do wyczerpania środków finansowych. W Raiffeisen Leasing na przedsiębiorców czeka jeszcze 477 mln zł.  

Rolnicy mają nowoczesny sprzęt, ale brakuje dobrych dróg

Podlaska Izba Rolnicza w liście skierowanym do zarządu województwa podlaskiego domaga się utworzenia specjalnego programu budowy i modernizacji dróg rolniczych. Izba podkreśla, że na przestrzeni ostatnich lat na Podlasiu bardzo...
Program COSME adresowany jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zatrudniających mniej niż 250 pracowników i uzyskujących przychody nieprzekraczające 50 mln euro.

Mogą z niego skorzystać właściciele gospodarstw rolnych, producenci z branży spożywczej, usługodawcy, jak i np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin czy hodowcy.

Zainteresowanie finansowaniem z gwarancjami w ramach COSME okazało się większe od oczekiwań. - Przedmiotami finansowania były różnorodne urządzenia, dzięki którym gospodarstwa zwiększają swoją efektywność, a tym samym konkurencyjność, np. ciągniki rolnicze, ładowarki teleskopowe, wozy asenizacyjne czy forwarder leśny. Obecnie procesujemy transakcje, w których przedmiotami finansowania są np. wyposażenie budynków inwentarskich czy kombajny do zbioru warzyw - tłumaczy Marcin Hałaj, dyrektor ds. rozwoju rynku rolniczego z Raiffeisen Leasing.

Dzięki COSME podmioty o obniżonej zdolności kredytowej lub nieposiadające środków na wkład własny mogą liczyć na finansowanie inwestycji zabezpieczone gwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Pług Unii Group Ibis LH

Finansowanie fabryczne Unii group - od 0% do 7 lat

Podczas zakończonych niedawno targów Mazurskie Agro Show, nasz największy producent maszyn rolniczych zaproponował finansowanie fabryczne umożliwiające zakup sprzętu z jego bogatej palety - nawet bez jakiejkolwiek wpłaty początkowej. Oferta...
Można ubiegać się o finansowanie wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń rolniczych oraz całych linii produkcyjnych. Do najważniejszych korzyści produktów z gwarancjami należą: niższy udział własny lub całkowite zwolnienie z opłaty wstępnej oraz dłuższy okres finansowania.

Ponadto dzięki uproszczonym procedurom i szybkiemu procesowaniu transakcji firma uzyskuje finansowanie w łatwiejszy sposób i w krótszym czasie. - Dodatkowym atutem jest brak opłaty za gwarancję oraz możliwość finansowania od pierwszego dnia działalności firmy. Tym samym oferta ta jest szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorstw rolniczych rozpoczynających dopiero swoją działalność - dodaje Marcin Hałaj.

Warto podkreślić, że firma leasingowa sama przechodzi proces aplikacyjny w celu pozyskania gwarancji z instytucji unijnych. Tym samym rolnicy nie muszą składać żadnych specjalnych wniosków czy dodatkowych dokumentów.

finansowanie, pieniądze, pożyczke, leasing, Umega, Umega Finance, Raiffeisen Leasing

Raiffeisen Leasing i Umega uruchamiają finansowanie dla rolników

Od początku marca dla sektora agro dostępna jest specjalistyczna oferta finansowania w ramach programu Umega Finance. Dzięki współpracy Raiffeisen Leasing z litewskim liderem produkcji przyczep rolniczych polscy rolnicy zyskali preferencyjne...
Z ich punktu widzenia procedura ubiegania się o finansowanie w pożyczce czy leasingu jest standardowa, nie różni się niczym od procedury leasingu bez dofinansowania.

Instrumenty gwarancyjne UE to narzędzia pozwalające na udostępnienie finansowania zwrotnego na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Mają one za zadanie ułatwić dostęp do leasingów, pożyczek i kredytów szczególnie tym, którzy do tej pory mieli problem z ich pozyskaniem. Chodzi tu o gospodarstwa rolne i firmy nie posiadające odpowiedniego zabezpieczenia, rozbudowanej historii kredytowej czy wysokiego wkładu własnego.

Atrakcyjne finansowanie dystrybuowane jest przez tzw. Narodowych Pośredników Finansowych - instytucje finansowe, które z powodzeniem przeszły proces aplikacyjny i uzyskały akceptację instytucji unijnych.

Obecnie w gronie Narodowych Pośredników Finansowych znajduje się m.in. Raiffeisen-Leasing Polska, który jest jednocześnie pierwszym pośrednikiem leasingowym w programach UE.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt