Rolnicy: automatyczna zmiana klasyfikacji gruntów na TUZ przy wnioskach o dopłaty, to bezprawie. MRiRW odpowiada

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-05-2024,11:45 Aktualizacja: 10-05-2024,11:46
A A A

Jest odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) na wniosek samorządu rolniczego ws. automatycznej zmiany klasyfikacji gruntów przy dopłatach bezpośrednich. Chodzi o trwałe użytki zielone (TUZ).

Wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), zainspirowany przez zachodniopomorską izbę, dotyczył wyjaśnienia procedury.

Kiedy rolnicy wypełniają w aplikacji eWniosekplus wniosek o płatności bezpośrednie, otrzymują komunikat, że jeśli przez 5 lat deklarowali nieprzerwanie na danej działce trwały użytek zielony lub uprawę kwalifikującą się do TUZ, tzw. TUZ potencjalny, to kolejna deklaracja TUZ spowoduje zmianę kwalifikacji gruntu na trwały użytek zielony” – wskazała KRIR.

I dodała: „Automatyczna zmiana kwalifikacji gruntów jest postrzegana przez rolników jako ingerencja w prawo własności i bezprawne działanie pomniejszające ilość gruntów ornych w gospodarstwie i w kraju”.

wnioski o dopłaty, wnioski, dopłaty, ps wpr

Więcej czasu czas na wnioski o dopłaty. Jest projekt rozporządzenia

Przedłużenie o miesiąc terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez...

W odpowiedzi na wystąpienie izb o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zmienia klasyfikację gruntów, MRiRW zwraca uwagę na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/2115 (1). Zgodnie z art. 4 tego aktu, państwa członkowskie muszą w swoich planach strategicznych WPR określić definicję trwałych użytków zielonych z uwzględnieniem ust. 3 lit. c tego rozporządzenia, gdzie wskazano, że „trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe”, oznaczają grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem przez okres 5 lat lub dłużej.

„Mając na uwadze powyższe, warstwę trwałych użytków zielonych (TUZ) ARiMR tworzy i aktualizuje w oparciu o deklarację rolnika. Jeżeli na działce przez 5 kolejnych lat deklarowane będą uprawy traw lub innych zielnych roślin pastewnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), w szóstym roku działka ta będzie klasyfikowana jako TUZ, o ile zadeklarowana w szóstym roku uprawa będzie również np. trawą na gruntach ornych. Jedynie wysianie innych niż wymienione powyżej upraw przerywa klasyfikację danej działki jako TUZ” - precyzuje resort rolnictwa.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich