Projekt ustawy: maksymalna cena energii dla gospodarstw domowych w II połowie 2024 r. wyniesie 500 zł za MWh

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Marek Siudaj PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
17-04-2024,9:25 Aktualizacja: 17-04-2024,13:08
A A A

W projektowanej ustawie o bonie energetycznym mają się znaleźć przepisy, na mocy których w II połowie 2024 r. będzie obowiązywać maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw w wysokości 500 zł za MWh - wynika z informacji opublikowanej we wtorek na stronach kancelarii premiera.

We wtorek na wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowana została informacja na temat projektowanej ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nad projektem pracuje resort klimatu i środowiska. Pod obrady Rady Ministrów projektowane przepisy mają trafić w II kw. 2024 r.

posłowie, pis, kontrola poselska, mkiś

Posłowie PiS z kontrolą poselską w resorcie klimatu. Chodzi o bon energetyczny i lobbing

Posłowie PiS: Paweł Jabłoński i Paweł Sałek zapowiedzieli kontrolę poselską w resorcie klimatu i środowiska. Chcą interweniować m.in. ws. projektu dotyczącego bonu energetycznego. Jabłoński i Sałek zorganizowali we wtorek w Sejmie konferencję...

„W projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty” – czytamy w informacji.

Obecnie obowiązująca cena maksymalna energii elektrycznej dla gospodarstw domowych to 412 zł netto – bez VAT i akcyzy - za 1 MWh w przypadku odbiorców, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów (wynoszą w zależności od liczby dzieci oraz tego, czy w gospodarstwie znajdują się osoby niepełnosprawne, ewentualnie czy odbiorca prowadzi gospodarstwo rolne, połowę z od 1,5 MWh do 2 MWh),

„W proponowanym brzmieniu przepisów ustawy bon energetyczny będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym - czytamy w informacji na stronie kancelarii premiera.

hennig-kloska, prognozy, prognozy rachunków, rachunki za prąd

Hennig-Kloska: nie należy się przywiązywać do prognoz rachunków za prąd

Nie należy się przywiązywać do prognoz rachunków za prąd wysyłanych przez spółki energetyczne - powiedziała szefowa resortu środowiska Paulina Hennig-Kloska. Zauważyła, że prace nad ustawą, która dotyczy cen energii, wciąż...

Jak wyjaśniono, beneficjentami bonu energetycznego będą nie tylko gospodarstwa domowe o niskich dochodach, ale również „odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego”. Dodano, że dotyczyć to będzie w szczególności odbiorców „wrażliwych energii elektrycznej, samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, w trudnej sytuacji materialnej”.

„Przyjęte kryteria dochodowe bonu energetycznego pozwolą w drugiej połowie 2024 roku objąć wsparciem różne grupy beneficjentów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię elektryczną. Jak w przypadku dodatku osłonowego, bonem energetycznym zostaną objęci emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze” – czytamy w informacji.

Wskazano w niej, że świadczenie pozwoli „częściowo pokryć płatności z tytułu energii” elektrycznej tym odbiorcom, którzy ze względu na niskie dochody są zagrożeni ubóstwem energetycznym, w zakresie, w jakim ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym.

Podwyższonym wsparciem zostaną objęci ci obywatele, którzy korzystają ze źródeł ogrzewania, zasilanych energią elektryczną, jak np. pompy ciepła, czy piece akumulacyjne” - czytamy w informacji.

fotowoltaika, farmy wiatrowe, energia odnawialna, oze

Energa: prawie połowa prądu sprzedanego w 2023 r. pochodziła z OZE

Niemal połowa energii elektrycznej sprzedanej w 2023 r. przez spółkę Energa Obrót, została wytworzona w źródłach odnawialnych - poinformowała w czwartek Energa. W 2022 r. wskaźnik ten był na poziomie nieco ponad...

W projektowanej ustawie mają się znaleźć przepisy, na mocy których dojdzie do zmiany w taryfach obrotu energią elektryczną. Jak wyjaśniono w informacji, będzie to możliwe ze względu na „stabilizację sytuacji na rynku i znaczne obniżenie cen energii notowanych na Towarowej Giełdzie Energii”.

„Projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem będzie obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych” – czytamy w informacji.

W projekcie mają zostać również zawarte przepisy dotyczące cen gazu.

„Projektowane zmiany zakładają zmianę ceny maksymalnej paliw gazowych do poziomu taryfy dla paliw gazowych zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego” – czytamy.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich