Prawie 80 mln euro więcej na "Modernizację gospodarstw". Nabór na maszyny rusza 5 czerwca

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-05-2023,9:15 Aktualizacja: 26-05-2023,12:46
A A A

Zgodnie z projektem uchwały Rady Ministrów, nastąpią zmiany w PROW 2014-2020. Zostanie m.in. zwiększony budżet działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Warto przypomnieć, że wkrótce rusza nabór wniosków w ramach obszaru D, czyli na dofinansowanie np. maszyn.

W wykazie prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów znalazł się projekt uchwały w sprawie przyjęcia propozycji zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W opisie podkreślono, że w ostatnim czasie w polskim rolnictwie notuje się pogarszające się warunki działalności produkcyjnej oraz niepewność rynkową, spowodowane m.in. znacznym wzrostem cen środków do produkcji, wzrostem kosztów finansowania zewnętrznego oraz wahaniami cen wytwarzanych produktów.

prow, modernizacja gospodarstw, zakup maszyn, wir, arimr

Jest zmiana w PROW. Można jeszcze starać się o dotacje na maszyny!

Od 5 czerwca do 5 lipca będzie się odbywał naborów wniosków z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar d” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Na zmieniony harmonogram...

Istotne przesunięcia w PROW

„Sprawiło to, że wielu potencjalnych beneficjentów pomocy odłożyło w czasie planowane inwestycje, co skutkowało brakiem złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub rezygnacją z zawarcia umowy przyznania pomocy. Jednocześnie wpływ na podejmowane przez potencjalnych beneficjentów decyzje mają ogólne warunki społeczno-gospodarcze, wynikające z konfliktu zbrojnego w Ukrainie, który znacząco przyczynia się do niestabilności rynków, zrywania łańcuchów dostaw, w tym dostaw produktów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji, a także trudna sytuacja na rynku pracy” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zaznaczono w nim, że po analizie finansowej realizacji PROW i w następstwie kursu euro pojawiły się oszczędności. W związku z tym zaproponowano zmiany mające służyć efektywnej realizacji Programu.

„W szczególności zwiększenie budżetu na operacje typu M04.1 Modernizacja gospodarstw rolnych przyczyni się także do zwiększenia zdolności gospodarstw rolnych do magazynowania i przechowywania nadwyżek ziaren zbóż. Tym samym spowoduje zmniejszenie napięć ekonomicznych w sektorze rolnym wywołanych wojną na Ukrainie” – podkreślają autorzy uzasadnienia.

Zmiany finansowe PROW 2014-2020 to:

bgk, bank gospodarstwa krajowego, kredyty, kredyty dla rolników, gwarancje kredytowe

Ponad 2 mld zł kredytów objętych Funduszem Gwarancji Rolnych. Inwestycje głównie w maszyny

Blisko 11 tys. gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) udzielił do końca marca br. państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jak przekazał, pozwoliło to zabezpieczyć łącznie ponad 2 mld zł kredytów dla rolników i...

A) zmniejszenie budżetu instrumentów:

- M03 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”(o 2 mln euro);
- M04.1 „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” (o 18 mln euro);
- M04.1 „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” (o 5 mln euro);
- M04.2 „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” (o 117 mln euro);
- M04.3 „Zarządzanie zasobami wodnymi” (48,3 mln euro);
- M05 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (o 15 mln euro);
- M06.1 „Premie dla młodych rolników” (o 24 mln euro);
- M06.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (o 58 mln euro);
- M06.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (o 18 mln euro);
- M10 „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (o 85 mln euro);
- M11 „Rolnictwo ekologiczne” (o 16,3 mln euro);
- M17 „Zarządzanie ryzykiem” (o 21 mln euro);
- M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (o 2 mln euro);
- M22 „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” (o 32,3 mln euro).

B) zwiększenie budżetu instrumentu:

- M04.1 „Modernizacja gospodarstw rolnych” (o 78,9 mln euro);
- M06.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności poza-rolniczej” (o 178 mln euro, przy jednoczesnym zmniejszeniu budżetu tego instrumentu w ramach środków EURI o 77 mln euro, co w praktyce oznacza zasilenie budżetu instrumentu o 101 mln euro);
- 13 "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" (o 165 mln euro);
- M16 „Współpraca” (o 40 mln euro).

budownictwo rolne, budynki w gospodarstwach, magazyny, gus

Ponad 6 tysięcy nowych budynków w gospodarstwach rolnych. Ale inwestycje się kurczą

Główny Urząd Statystyczny podsumował ubiegły rok w kontekście budownictwa. W swoim raporcie podał dane m.in. o nowych budynkach w gospodarstwach rolnych oraz o wykorzystywanych w szeroko rozumianym rolnictwie obiektach magazynowych. Według...

Nabór na maszyny już blisko

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w najbardziej popularnym wśród rolników obszarze D. Można w tym zakresie realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty będzie można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Szczegóły dotyczące tego wsparcia można znaleźć tutaj.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie