Ponad 36 milionów dofinansowania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
12-07-2018,13:15 Aktualizacja: 12-07-2018,14:22
A A A

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał kolejne umowy na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych.

Wsparcie w łącznej wysokości ponad 36 mln zł otrzymają tym razem inwestycje w gminach: Kozy (województwo śląskie) i Śmigiel (województwo wielkopolskie). Wartość obu projektów przekracza 70 mln zł.

Dzięki ich realizacji do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych w sumie 3614 nowych użytkowników.

kanalizacja, wieś, woda, wodociągi na wsi, wodociąg

Kanalizacja i wodociągi na wsi to już nie jest luksus. Sieć coraz dłuższa

Sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła w 2017 r. długość 156,8 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków mieszkalnych - 3,3 mln sztuk. Porównując to do poprzedniego roku, długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 2,8 tys. km,...
"Podpisanie obu umów (jedne z pierwszych w drugim półroczu 2018 r.) umożliwi działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska" - czytamy w komunikacie.

Gmina Kozy to największa gmina wiejska w powiecie bielskim (województwo śląskie). Dzięki unijnemu dofinansowaniu przekazanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 25 mln zł, będzie mogła ona zrealizować projekt budowy kanalizacji sanitarnej na swoim terenie o długości ponad 32 km.

W ramach realizacji tego projektu, o łącznej wartości niemal 49 ml zł, do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 2924 nowych użytkowników. Efekt rzeczowy zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 2022 r., a efekt ekologiczny - do końca czerwca 2023 r.

Jak wspomniał podczas podpisywania umowy (11 lipca br.) wójt gminy Kozy, Krzysztof Fiałkowski, przy kontrasygnacie Dominika Pawińskiego, skarbnika gminy, inwestycja ta nie byłaby możliwa bez wsparcia z NFOŚiGW.

Wójt podkreślił, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, poprawi się znacznie jakość życia mieszkańców gminy. - Ludzie bardzo potrzebują kanalizacji, na którą czekają już od prawie 30 lat - zaznaczył Krzysztof Fiałkowski.

wieś, kanalizacja, media, gaz, inwestycje, kujawsko-pomorskie

Kiedyś bez gazu i kanalizacji, a dziś... Tak zmienia się polska wieś

Stan infrastruktury komunalnej służącej mieszkańcom obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego jest coraz lepszy. Między 2014 a 2015 rokiem długość sieci wodociągowej w regionie wzrosła o 162 kilometry, kanalizacyjnej - o 173...
Wcześniej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę na "Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz rozbudową SUW Robaczyn z modernizacją sieci wodociągowej i przebudową przepompowni wody w Karminie". Beneficjent, Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu (powiat kościański, województwo wielkopolskie), otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 11 mln zł.

Projekt obejmuje szerokie spektrum zadań inwestycyjnych, takich jak: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel w miejscowościach: Bronikowo, Chełkowo, Glińsko o długości 9,44 km, przebudowa sieci wodociągowej o długości 7,4 km, przebudowa pompowni wody w Karminie, modernizacje stacji uzdatniania wody w Starym Bojanowie oraz w Robaczynie oraz modernizacja gospodarki ściekowej i osadowej na oczyszczalni ścieków w Koszanowie.

"W wyniku realizacji tego projektu 690 nowych użytkowników zostanie podłączonych do sieci. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 0,36 tys. Mg na rok. Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do końca 2021 r." - podaje NFOŚiGW.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej