Kanalizacja i wodociągi na wsi to już nie jest luksus. Sieć coraz dłuższa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-07-2018,7:05 Aktualizacja: 12-07-2018,7:44
A A A

Sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła w 2017 r. długość 156,8 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków mieszkalnych - 3,3 mln sztuk. Porównując to do poprzedniego roku, długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 2,8 tys. km, tj. o 1,8 proc., przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy o prawie 82 tys. szt. (tj. o 2,5 proc.).

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na obszarach wiejskich znajdowało się 58,7 proc. sieci kanalizacyjnej oraz 45,3 proc. wszystkich przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych.

budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, kanalizacja, przydomowa oczyszczalnia ścieków

42 mln zł na kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym rozdysponujemy wsparcie na inwestycje z zakresu...
W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o 1,6 tys. km (o 1,7 proc.), a liczba przyłączy o ponad 35 tys. szt. (o 2,4 proc.). W analogicznym okresie w miastach wybudowano 1,2 tys. km sieci (wzrost o 1,9 proc.) i zainstalowano ponad 46 tys. szt. przyłączy (wzrost o 2,6 proc.).

"W układzie wojewódzkim najbardziej znaczący przyrost sieci kanalizacyjnej w porównaniu z 2016 r. odnotowano w województwach: mazowieckim - o 3,6 proc. oraz dolnośląskim i łódzkim - po 3 proc., najmniejszy zaś w lubuskim - o 0,9 proc. oraz kujawsko-pomorskim - o 1 proc." - wylicza GUS.

Jeśli chodzi o ilość ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych siecią kanalizacyjną, w 2017 r. wyniosła 954,4 hm sześc. (w miastach - 830,9 hm sześc., a na obszarach wiejskich - 123,5 hm sześc.) i wzrosła w porównaniu z 2016 r. o 16 hm sześc. (odpowiednio 12 hm sześc. i 4 hm sześc.).

GUS sprawdził również długość sieci wodociągowej (rozdzielczej). Osiągnęła ona 303,9 tys. km, a liczba przyłączy - ponad 5,6 mln sztuk. W porównaniu z 2016 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,9 tys. km (o 1 proc.), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 71,1 tys. sztuk (o 1,3 proc).

wieś, rolnictwo, kanalizacja, dostęp do bieżącej wody, Ryszard Zarudzki, ministerstwo rolnictwa

Wieś ma zaległości. Tysiące gospodarstw bez wody i kanalizacji

Rośnie dochód rozporządzalny na osobę na wsi, ale w miastach ten dochód wzrasta w szybszym tempie. - Jest to problem, z którym się mierzymy - zapewnił wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Podczas przybliżania posłom z...
"Ponad 77,3 proc. długości sieci wodociągowej oraz 61,6 proc. przyłączy do budynków mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wzrosła o 1,8 tys. km (o 0,8 proc.) i wyniosła 235 tys. km, zaś liczba przyłączy - o 31,3 tys. sztuk (o 0,9 proc.). W miastach natomiast przybyło ponad 1,1 tys. km nowej sieci (wzrost o 1,6 proc.)" - czytamy w opracowaniu GUS-u.

Biorąc pod uwagę dane wojewódzkie, największy przyrost sieci wodociągowej zaobserwowano w województwach: mazowieckim - wzrost o 559 km, kujawsko-pomorskim - o 236,8 km i pomorskim - o 218,6 km. Zaś najmniejszy przyrost sieci wystąpił w województwie podlaskim - 26,7 km oraz lubuskim - 71,2 km.

Co ciekawe, w Polsce odnotowywany jest systematyczny spadek zużycia wody przez gospodarstwa domowe. W 2017 r. wyniosło ono 1223,6 hm sześc. i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyło się o 14,6 hm sześc. (spadek o 1,2 proc.), zaś przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe przypadające na 1 mieszkańca wyniosło 31,8 m sześc. i w porównaniu z 2016 r. zmniejszyło się o 0,4 m sześc.

"Na obszarach wiejskich zużycie wody na jednego mieszkańca spadło o 0,7 m sześc., nieznaczny spadek zużycia wody odnotowano też w miastach - 0,1 m sześc." - wskazuje GUS.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu