Polska nie straci pieniędzy z PROW. Wiceminister zapewnia posłów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-12-2020,19:15 Aktualizacja: 10-12-2020,19:27
A A A

Do 6 grudnia zakontraktowano 43,5 mld zł, czyli 73 proc. środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - poinformowała w Sejmie Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa.

Odpowiadając na pytania posłów Koalicji Polskiej dotyczące wykorzystania środków przeznaczonych na wsparcie dla rolników w ramach PROW 2014-2020 powiedziała, że pomoc została przyznana 1 mln 147 tys. beneficjentom. Dotychczas wypłacono 32,5 mld zł.

Zaliczki dla rolników, dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020

Dlaczego na konto wpłynęło tyle zaliczek? Ważne wyjaśnienia ARiMR

Niektórzy rolnicy otrzymali tylko zaliczkę do płatności PROW, inni tylko do płatności obszarowych, a jeszcze inni obie zaliczki - brzmią wyjaśnienia ARiMR w kwestii kwot, jakie wpłynęły na konta rolników. Do końca listopada na...

- Zgodnie z zasadą n+3, środki finansowe z PROW 2014-2020 mogą być wydatkowane do końca 2023 r. Wymagany poziom wydatków dla roku 2020 został już osiągnięty. Stopień wydatkowania środków jest na bieżąco monitorowany i obecnie nie ma takiego ryzyka, że środki utracimy - mówiła Gembicka.

Zaznaczyła, że do zakontraktowania pozostało jeszcze 17,3 mld zł i te pieniądze będą wykorzystane, bo na kontraktację czekają wnioski złożone w naborach, jakie prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2020 r. m.in. na działania rolno-środowiskowe, dobrostan zwierząt, premie dla młodych rolników, modernizację gospodarstw czy pomoc covidową.

Podkreśliła, że w związku z wybuchem pandemii koronawirusa, terminy realizacji wniosków zostały przekroczone.

Wiceminister przypomniała, że problemy spowodowane przez pandemię doprowadziły do tego, że do PROW został wprowadzony nowy instrument wsparcia - pomoc dla gospodarstw szczególnie dotkniętych COVID-19.

Zaznaczyła, że została wykorzystana cała możliwa kwota na ten cel, tj. 273,3 mln euro (2 proc. alokacji PROW 2014-2020), w tym z budżetu krajowego - ok. 99 mln euro.

Pomoc ma być rekompensatą części utraconych dochodów i zachętą do utrzymania dotychczasowej działalności. Nabór wniosków został przeprowadzony od 9 września do 7 października, a środki zostaną wypłacone w grudniu. W ramach tego działania wpłynęło 195,6 tys. wniosków o przyznanie pomocy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie