Po załącznik do wniosku o zwrot za paliwo trzeba iść do agencji. Będzie zmiana?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-03-2023,10:00 Aktualizacja: 24-03-2023,10:03
A A A

Resort rolnictwa deklaruje automatyzację procesu wydawania i pobierania informacji bezpośrednio z komputerowej bazy danych przez rolników, w tym w zakresie informacji o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) zwierząt od 2024 roku.

Na obowiązującą od 6 stycznia 2023 r. nową Ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zwraca uwagę w swoim wystąpieniu posłanka Magdalena Sroka. W ślad za tym aktem nowe brzmienie otrzymały zapisy Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku o zwrot podatku hodowcy bydła dołączać mają „dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego”. Tu pojawia się jednak utrudnienie.

„Rolnik-hodowca, aby uzyskać taki dokument, musi osobiście lub przez pełnomocnika stawić się w biurze powiatowym ARiMR. Jednak wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP w gospodarstwie na potrzeby przetargu w KOWR może już złożyć za pomocą aplikacji IRZPlus” – zwraca uwagę w interpelacji posłanka.

zwrot podatku akcyzowego, paliwa rolnicze, MRiRW

Mija termin składania wniosków o zwrot akcyzy w paliwie rolniczym

Ministerstwo rolnictwa przypomina, że 28 lutego mija termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 202 r. do stycznia 2023 r. W 2023 r....

Jak zaznacza, umożliwienie składania i pobierania tej informacji za pomocą aplikacji IRZPlus znacznie ułatwiłoby pracę zarówno pracownikom ARiMR, jak i rolnikom.

W odpowiedzi na pytania zwarte w interpelacji resort rolnictwa poinformował, że ARiMR w roku 2022 - na potrzeby związane z wnioskami o zwrot akcyzy w paliwie rolniczym - wydała 176 135 zaświadczeń o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie za rok 2021. A w roku 2023 dotychczas wydała 162 380 zaświadczeń o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie za rok 2022.
„Czy resort planuje umożliwienie składania wniosków o wydanie zaświadczenia DJP przez rolników i pobieranie go za pomocą aplikacji IRZPlus?” – dociekała parlamentarzystka.

„Aktualnie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają prace nad automatyzacją procesu wydawania i pobierania informacji bezpośrednio z komputerowej bazy danych przez rolników, w tym w zakresie udostępnienia możliwości pobierania informacji o dużych jednostkach przeliczeniowych zwierząt od 2024 roku” – zadeklarował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie