Mija termin składania wniosków o zwrot akcyzy w paliwie rolniczym

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-02-2023,8:05 Aktualizacja: 28-02-2023,8:05
A A A

Ministerstwo rolnictwa przypomina, że 28 lutego mija termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 202 r. do stycznia 2023 r.

W 2023 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w miejscu, gdzie znajdują się grunty.

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, Podlaska Izba Rolnicza, MRiRW

Rolnicy chcą większego zwrotu akcyzy. Co na to resort?

Zwiększenia zwrotu akcyzy zawartej w paliwie, na podstawie faktur od marca, proporcjonalnie do wzrostu cen paliwa - domagali się podlascy rolnicy. Ministerstwo odpowiedziało. Powyższy wniosek był jednym ze zgłoszonych podczas posiedzenia komisji...

28 lutego mija termin składania wniosków, wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Natomiast od 1 do 31 sierpnia 2023 r. będzie można składać wnioski udokumentowane fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Jak podkreśliło ministerstwo, jeśli zwrot podatku akcyzowego dotyczy producenta utrzymującego bydło do wniosku powinien być dołączony - oprócz faktur - dokument zawierający liczbę posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2022 r. Może go wydać kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Resort rolnictwa przypomina, że zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. to 1,20 zł do litra zakupionego oleju napędowego. Limit zwrotu wynosi 132 zł na 1 ha użytków rolnych, oraz 48 zł na jedną średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w dniach 3-28 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie i 2-31 października w przypadku złożenia dokumentu w drugim terminie. Zwrot będzie można otrzymać gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie