Modernizacja gospodarstw rolnych - już można składać wnioski na dofinansowanie maszyn

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-06-2023,11:50 Aktualizacja: 05-06-2023,11:55
A A A

Od 5 czerwca do 5 lipca rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu, mogą starać się o wsparcie – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ruszył nabór wniosków w obszarze D w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” finansowanej z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„O wsparcie, tak jak miało to miejsce dotychczas, mogą ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne (w tym „wspólnie wnioskujące”), wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Muszą oni posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha lub nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa mieści się w przedziale od 13 tys. euro do 200 tys. euro. Wnioskujący muszą też prowadzić w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej” – przypomina ARiMR.

prow, maszyny, modernizacja gospodarstw, nabór, wnioski

Prawie 80 mln euro więcej na "Modernizację gospodarstw". Nabór na maszyny rusza 5 czerwca

Zgodnie z projektem uchwały Rady Ministrów, nastąpią zmiany w PROW 2014-2020. Zostanie m.in. zwiększony budżet działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Warto przypomnieć, że wkrótce rusza nabór wniosków...

Maszyny, urządzenia, OZE

Jak dodaje, w obszarze D można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Co ważne, inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością, w tym te związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, nie mogą być realizowane przez „osoby wspólnie wnioskujące”.

„W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że energia produkowana z tych urządzeń wykorzystywana będzie na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Z pomocy tej mogą skorzystać na przykład ci, którzy otrzymali wsparcie z programu ‘Zielona energia dla wsi’, wdrażanego przez NFOŚiGW” – wskazuje Agencja.

tuczniki, tuczarnia, trzoda chlewna, produkcja świń, chlewnia, wentylacja, ruszt, karmidła, Big Dutchman, bioasekuracja

Zarabia na świniach, więc modernizuje swoje chlewnie

- To był na prawdę dobry rok dla producentów tuczników w cyklu otwartym, takich jak ja. Dzięki temu udało mi się wyremontować chlewnię na 1000 sztuk i wprowadzić do niej zwierzęta - mówi producent Sebastian Stępień. Sebastian...

Nawet 600 tys. zł wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji części kosztów. Standardowy poziom dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy zrobi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania wzrośnie do 60 proc.

„Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane będą bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (w tym ich wyposażenie). W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł” – tłumaczy ARiMR.

Wnioski przyjmują biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie