Miliony euro na promocję europejskich produktów rolno-spożywczych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
21-11-2019,9:55 Aktualizacja: 21-11-2019,10:04
A A A

200,9 mln euro przeznaczy Unia Europejska w 2020 r. na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza nią. - Wspieramy producentów unijnych, promując ich produkty w UE i poza jej granicami - powiedział unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

- Reputacja europejskich produktów rolno-spożywczych na świecie jest doskonała. UE nie osiągnęła pozycji czołowego światowego eksportera produktów rolno-spożywczych przez przypadek. Poprzez naszą politykę promocji, której budżet jest coraz większy, wspieramy producentów unijnych, promując ich produkty w UE i poza jej granicami, co pozwala im lepiej radzić sobie z ewentualnymi trudnościami na rynku - powiedział komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan.

Fundusz Promocji Roslin Oleistych, rzepak, pszczelarstwo, Ministerstwo Rolnictwa

Powstał Fundusz Promocji Roślin Oleistych

Utworzony został nowy fundusz promujący spożycie produktów oleistych i pszczelich. Fundusz Promocji Roślin Oleistych rozpocznie działalność po wyborze komisji zarządzającej. Nabór kandydatów zakończy się 16 sierpnia br. -...

Ponad połowa budżetu (118 mln euro) zostanie przeznaczona na kampanie na rynkach krajów spoza UE, które mają duży potencjał rozwoju. Są to m.in. Kanada, Chiny, Japonia, Korea, Meksyk i Stany Zjednoczone. Kwalifikujące się sektory obejmują przetwory mleczne i sery, oliwki stołowe oraz oliwę z oliwek i wina.

KE oczekuje, że wybrane kampanie zwiększą konkurencyjność i poziom konsumpcji unijnych produktów rolno-spożywczych, podniosą ich status oraz zwiększą ich udział w rynku w tych krajach.

Kampanie będą również informować unijnych i globalnych konsumentów o różnych unijnych systemach i znakach jakości, takich jak oznaczenia geograficzne lub produkty ekologiczne.

nadzór nad bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwo żywności, Państwowa Inspekcja Sanitarna

Sanepid po nowemu. Nadzór nad żywnością ma być wzmocniony

Nadzór nad funkcjonowaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) - a tym samym nad bezpieczeństwem żywności - będzie sprawniejszy i bardziej kompleksowy. Tak przynajmniej przekonuje Rada Ministrów. Ma to zapewnić...

Dodatkowym celem kampanii będzie też zwrócenie uwagi na wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości, jak również na różnorodność produktów rolno-spożywczych UE.

Ponadto w UE nacisk zostanie położony na promowanie zdrowego odżywiania i zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach kampanii zaplanowanych na 2020 r. zostaną opublikowane w styczniu 2020 r.

Do ubiegania się o finansowanie i składania wniosków kwalifikują się organizacje handlowe, organizacje producentów i grupy z sektora rolno-spożywczego odpowiedzialne za działania promocyjne.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej