Sanepid po nowemu. Nadzór nad żywnością ma być wzmocniony

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-10-2019,11:20 Aktualizacja: 25-10-2019,11:28
A A A

Nadzór nad funkcjonowaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) - a tym samym nad bezpieczeństwem żywności - będzie sprawniejszy i bardziej kompleksowy. Tak przynajmniej przekonuje Rada Ministrów.

Ma to zapewnić przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedłożony przez ministra zdrowia. Szef resortu - za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego - będzie miał większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez inspekcję.

polska żywność, badania IBRiS, PKO BP, Polski Monitor Opinii, jakość żywności, patriotyzm konsumencki,

Polacy coraz bardziej cenią rodzimą żywność

Polacy coraz bardziej doceniają walory rodzimej żywności, blisko 1/3 zwraca uwagę na rodzime pochodzenie produktu - wynika z raportu Polskiego Monitora Opinii. Gównym kryterium zakupu jest cena, a kupujemy głównie w lokalnych sklepach...

"Rozwiązanie takie zapewni lepszy nadzór (skoordynowany i efektywny) nad bezpieczeństwem epidemiologicznym i bezpieczeństwem żywności w całym kraju (nadzór ze strony PIS). Organy PIS będą mogły skuteczniej przeprowadzać urzędowe kontrole żywności" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Nowe przepisy, które mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., zwiększają rolę koordynacyjno-nadzorczą GIS "w celu zapewnienia mu możliwości sprawowania skutecznego nadzoru dotyczącego zdrowia publicznego oraz podejmowania decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju".

Główny inspektor sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody).

Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Wojewódzcy i powiatowi inspektorzy sanitarni podlegać będą wojewodom. Taka struktura ma wzmocnić organ reprezentujący rząd w terenie oraz poprawić ochronę praw przedsiębiorców.

"W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności, główny inspektor sanitarny będzie koordynował działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (GIS będzie mógł wydawać PIS polecenia realizowania zadań w celu przeciwdziałania zagrożeniu i polecić jego monitorowanie)" - wyjaśnia CIR.
 

Poleć
Udostępnij