Aplikacje usprawniają prowadzenie gospodarstwa. Są na to pieniądze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
20-04-2017,13:50 Aktualizacja: 20-04-2017,14:10
A A A

W czerwcu planowany jest kolejny ważny nabór wniosków z PROW 2014-2020. Będzie to "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w ramach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych". Z pewnością zainteresuje to rolników, którzy myślą o unowocześnieniu gospodarstw przez zakup oprogramowania komputerowego.

Na jakich warunkach takie wydatki zaliczają się do tzw. "kosztów kwalifikowalnych", za które można otrzymać zwrot ze środków unijnych? Chcąc modernizować i rozwijać gospodarstwo można zdecydować się na różne rozwiązania.

dopłaty bezpośrednie, wypłata dopłat, składanie wniosków i dopłaty, arimr, wsparcie dla rolników,pieniądze dla rolnictwa

Rolnicy nie spieszą się ze składaniem wniosków o dopłaty

Do 18 kwietnia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 233,6 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie. Złożyło je nieco ponad 17 proc. rolników. Agencja apeluje, by dokumenty dostarczać jak najwcześniej, bowiem jest...

Mogą być to inwestycje w maszyny czy pojazdy, ale też mniejsze, lecz równie skuteczne usprawnienia, czy aplikacje i programy do zarządzania gospodarstwem. Najbliższe nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020 dają spore pole do działania w tym zakresie.

- W kosztach kwalifikowalnych w ramach naboru wniosków na "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" można ująć m.in. koszty zakupu sprzętu komputerowego, zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych - mówi Roman Grzesiak, koordynator projektów Agro-grupa.pl i AGREGO Grupa.

- Rolnicy składający wnioski i spełniający określone kryteria mogą ze środków unijnych dostać zwrot za wydatki poniesione na zakup narzędzi informatycznych, także takich, jak oprogramowanie komputerowe na zasadzie licencji. Potwierdzają to nasze dotychczasowe doświadczenia i informacje uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dodaje.

przetwórstwo, pomoc dla rolnictwa, wsparcie dla przetwórców, arimr

Przetwórcy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy

Do 9 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". O...

Inwestycje w narzędzia informatyczne muszą być jednak bezpośrednio związane z działalnością i produkcją, w której rolnik wykorzystuje sprzęt komputerowy. Mogą też dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwie.

Większość aplikacji i programów do zarządzania gospodarstwem dostępna jest dla rolników i doradców w wersji testowej i rozszerzonej.

- Co ważne, zakupienie licencji na oprogramowanie komputerowe również podlega zwrotowi ze środków unijnych. Niektórzy rolnicy decydują się na użytkowanie programu dopiero wtedy, gdy uda im się podpisać umowę o przyznaniu pomocy z ARiMR. W takiej sytuacji w kosztach kwalifikowalnych mogą ująć koszt użytkowania danej licencji od dnia jej zakupu do dnia, w którym upływa 5 lat od planowanej przez agencję wypłaty płatności końcowej - mówi na koniec Grzesiak.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021