Przetwórcy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-04-2017,13:30 Aktualizacja: 14-04-2017,13:58
A A A

Do 9 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój".

O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności.

Modernizacja gospodarstw rolnych, arimr, prow 2014-2020, ryszard zarudzki

Wielu chętnych na unijne wsparcie. Będzie można dłużej składać wnioski?

Termin rozpatrywania wniosków o unijne dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych może być przesunięty o miesiąc, do 28 czerwca - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. O dotacje ubiega się ponad 30 tys....

Warunkiem przyznania pomocy jest również to, że firmy muszą zobowiązać się do zawarcia długoterminowych umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami. Gdy firma zajmuje się produkcją, taka długoterminowa umowa musi dotyczyć nabycia co najmniej połowy potrzebnych produktów.

W przypadku świadczenia przez podmiot usług związanych z przechowalnictwem, co najmniej połowa przechowywanego towaru musi pochodzić od producentów rolnych związanych z firmą umowami długoterminowymi lub podmiotów (usługodawców), które same nabywają produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia w PROW 2014-2020 wynosi:

  • 3 mln zł w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych
  • 15 mln zł w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach

Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

plantatorzy, Radymno, Suedzucker, cukier, buraki cukrowe

Posłowie apelują do ministra rolnictwa o wsparcie rolników

Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz oraz europoseł Tomasz Poręba zwrócili się do ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z prośbą o podjęcie niezbędnych działań mających na celu zmianę treści Regionalnego Porozumienia Branżowego oraz...

Przedsiębiorcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem ich wypłaty jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej kwocie zaliczki.

Pomoc w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" może być przeznaczona np. na zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży.

W ograniczonym zakresie dofinansować można koszty budowy i modernizacji budynków.

Z kolei żadne ograniczenia nie występują w przypadku zakupu aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.

Pomoc można także otrzymać na zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021