Corteva Agriscience ogłosiła cele zrównoważonego rozwoju do 2030 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
16-06-2020,9:15 Aktualizacja: 16-06-2020,10:05
A A A
Corteva Agriscience ogłosiła swoje 10-letnie zobowiązania na rzecz dalszego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w globalnym systemie żywności. Cele obejmują szeroką gamę inicjatyw mających przynieść korzyści rolnikom, ziemi, społecznościom, wśród których żyją i pracują klienci i pracownicy firmy, a także przyczynić się do racjonalizacji funkcjonowania samego przedsiębiorstwa.
 
Uwzględniono między innymi takie zagadnienia, jak poprawa właściwości gleby, produktywność gospodarstw, działania na rzecz ochrony klimatu, gospodarka wodna, bioróżnorodność, przejrzystość łańcucha dostaw i bezpieczeństwo pracowników.
 
Corteva Agriscience, M2i, produkty biologiczne, feromonowe środki ochrony upraw, feromonowe insektycydy, Susanne Wasson

Feromonowe środki ochrony upraw. Corteva Agriscience podpisała umowy

Corteva Agriscience buduje nowe portfolio produktów biologicznych i wybiera M2i jako partnera do zawarcia pierwszych globalnych umów. Firmy będą wspólnie opracowywać i wprowadzać na globalny rynek feromonowe środki ochrony...
- Nasza misja, którą jest prowadzenie całej branży rolniczej w kierunku lepszych, bardziej zrównoważonych wyników na całym świecie, nabiera dziś szczególnego znaczenia - powiedział James C. Collins, Jr., dyrektor generalny Corteva Agriscience. - Uważamy, że trudno o lepszy czas na skupienie się na ochronie i utrzymaniu źródeł zaopatrzenia w żywność oraz wspomaganiu dynamicznego rozwoju społeczności, wśród których działamy. Wspieramy tych, którzy dostarczają nam wszystkim dobra niezbędne do życia - dodaje. 
 
- Cele odzwierciedlają rozmiary i zasięg firmy, procentowy udział działalności skoncentrowanej na rolnictwie, a także głębokie relacje z rolnikami i współpracownikami w całym rolniczym łańcuchu wartości - mówi Anne Alonzo, starsza wiceprezes ds. relacji zewnętrznych i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Corteva Agriscience. - Zrównoważony rozwój nie jest w firmie Corteva niczym nowym. Dzisiejszy komunikat to po prostu publiczne potwierdzenie zobowiązania się do realizacji 14 określonych i wymiernych celów dotyczących zrównoważonego rozwoju z pożytkiem dla rolników, ochrony zasobów gruntowych i naturalnych, poprawy warunków życia, społeczności oraz usprawnień w funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa. 
 
Wypełniając swoje 10-letnie zobowiązania, Corteva będzie dostarczać narzędzia i organizować szkolenia, które pomogą zwiększyć stabilność plonów, zoptymalizować nakłady i wzmocnić odporność na zmiany klimatyczne. Zobowiązania dotyczą również poprawy właściwości gleby, gospodarki wodnej i bioróżnorodności. 
 
Corteva Agriscience, nowy fungicyd Questar, Inatrec Active, septorioza paskowana liści pszenicy,

Nowy fungicyd pochodzenia naturalnego od Corteva Agriscience już w Europie

Firma Corteva Agriscience poinformowała o uzyskaniu w Europie pierwszej rejestracji produktu z rodziny Inatreq active. To środek grzybobójczy Questar z substancją czynną Inatreq, który został właśnie zatwierdzony do sprzedaży we...
Corteva zamierza wspierać i chronić pracowników i inne osoby w całym systemie żywności, a także szeroko rozumianą społeczność rolniczą. W ramach swoich działań biznesowych firma zobowiązuje się wprowadzać zrównoważone innowacje, ustanowić strategię klimatyczną, korzystać z opakowań nie wpływających na środowisko i wprowadzać rozwiązania nie wpływające na środowisko w zakładach produkcyjnych.
 
Corteva będzie informowała o postępach w realizacji przyjętych celów w rocznych raportach zrównoważonego rozwoju. Pierwszy taki dokument zostanie opublikowany w 2021 r. 
 
Więcej informacji na temat celów zrównoważonego rozwoju z planowaną realizacją do 2030 r. znajduje się na stronie internetowej sustainability.corteva.com.
 
Przyjęte przez spółkę cele zrównoważonego rozwoju z planowaną realizacją do 2030 r. obejmują:
 
Cele z korzyścią dla rolników:
 
1. Organizacja szkoleń dla 25 mln producentów na temat utrzymania i poprawy właściwości gleby, gospodarki substancjami odżywczymi, gospodarki wodnej oraz najlepszych praktyk sprzyjających produktywności.
 
nasiona kukurydzy, marka nasion Brevant, Corteva Agriscience, Pioneer, Paweł Trawiński, Centrum SAT, Lumiposa

Corteva inwestuje w nasiona. Nowa marka w Polsce

Firma Corteva Agriscience ogłosiła wprowadzenie na polski rynek nowej globalnej marki nasion - Brevant. Wcześniej została zaprezentowana w wielu uprawach w Ameryce Łacińskiej, w Kanadzie, w Indiach, na Ukrainie, w Rosji, w Niemczech oraz we...
2. Wspomaganie wzrostu produktywności i dochodowości oraz rozwoju zrównoważonych praktyk rolnych w 500 mln małych gospodarstw rolnych łącznie do 2030 r.
 
3. Projektowanie, weryfikacja i rozszerzenie systemów zarządzania, które umożliwią rolnikom zrównoważone zwiększenie wydajności upraw o 20% w porównaniu z sytuacją wyjściową w 2020 r., przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20% w systemach upraw w porównaniu z 2020 r.
 
Cele z  korzyścią dla ziemi:
 
1. Poprawa właściwości gleby na 30 mln ha upraw rolniczych na świecie, do 2030 r.
 
2. Wspieranie postępów w gospodarce wodnej w ramach światowej produkcji rolniczej do 2030 r.: pomoc w przyspieszeniu poprawy efektywności wykorzystania azotu na terenach rolnych na całym świecie do 2030 r.; zmniejszenie zużycia wody przy jednoczesnym zwiększeniu plonów na 2,5 mln ha upraw nasiennych i terenach rolnych z niedoborem wody w porównaniu z 2020 r.
 
Belkar, Korvetto, Arylex, Corteva Agriscience

Belkar i Korvetto, czyli herbicydy Corteva Agriscience dostępne w Polsce

Cztery innowacyjne środki ochrony roślin do upraw zbóż i rzepaku - oto tegoroczne nowości firmy Corteva Agriscience, czyli działu rolniczego DowDuPont oferowane na polskim rynku. Szczegółowa prezentacja odbyła się 2 lutego w Warszawie...
3. Zwiększenie bioróżnorodności na ponad 10 mln ha pastwisk i ekosystemów naturalnych w skali światowej poprzez zrównoważone praktyki zarządzania i ochronę siedlisk; planowana realizacja celu do 2030 r.
 
Cele z korzyścią dla społeczności:
 
1. Ochrona bezpieczeństwa ludności w zakładach firmy Corteva i osób pracujących w rolnictwie.
 
2. Wspieranie kobiet, aktywizacja młodzieży i angażowanie społeczności na całym świecie, wszędzie tam, gdzie żyją i pracują klienci i pracownicy Corteva Agriscience; planowana realizacja celu do 2030 r.
 
3. Zaangażowanie pracowników na zasadzie wolontariatu w wymiarze jednego miliona godzin w celu wsparcia ludności i społeczności na całym świecie; planowana realizacja celu do 2030 r.
 
4. Zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw od rolników do konsumentów poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych, które umożliwiają rolnikom tworzenie dodatkowej wartości, dzięki transparentności na rynkach rolniczych, w systemach żywności i w społecznościach.
 
Andrzej Duda, prezydent, Agro-Tech, Minikowo, nowoczesne rolnictwo

Prezydent: nowoczesne rolnictwo jest realizowane w sposób zrównoważony

Nowoczesne rolnictwo to takie, które jest realizowane w sposób zrównoważony, dlatego cały czas akcentujemy wsparcie rodzinnego gospodarstwa rolnego - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w sobotę wziął udział w...
Cele dotyczące usprawnień operacyjnych w firmie:
 
1. Zagwarantowanie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju w przypadku każdego produktu; planowana realizacja celu do 2025 r.
 
2. Ustanowienie strategii klimatycznej w zakresie emisji na poziomie 1, 2 i 3, w tym ustalanie odpowiednich docelowych poziomów redukcji do 1 czerwca 2021 r.
 
3. Stosowanie wyłącznie opakowań nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania; planowana realizacja celu do 2030 r.
 
4. Zarządzanie każdym zakładem w bardziej zrównoważony sposób poprzez ograniczenie odpadów, oszczędzanie wody i zwiększoną bioróżnorodność.
 
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt