Poprawa jakości ziemi uprawnej pomaga wychwycić CO2

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-11-2017,11:00 Aktualizacja: 18-11-2017,11:25
A A A

Poprawa gospodarowania ziemią uprawną może wpłynąć na wychwycenie dodatkowej ilości CO2, równoważnej wielkości emisji z sektora transportowego, który należy do najbardziej zanieczyszczających środowisko - twierdzą eksperci.

- Zdrowsze gleby gromadzą więcej węgla i dają więcej żywności - podał cytowany przez Reutera Louis Verchot z Międzynarodowego Centrum Rolnictwa Tropikalnego z siedzibą w Kolumbii. Jest on jednym z autorów badań opublikowanych w dzienniku "Nature's Scientific Reports". Publikacja dostępna jest online.

ochrona środowiska, emisja co2, co2, emisja gazów cieplarnianych

Wydajemy więcej na ochronę przyrody, emitujemy mniej CO2

W 2014 r. na ochronę środowiska wydaliśmy ponad 14 mld zł, o ponad 3 mld zł więcej niż w 2010 r. - wynika z raportu GUS. W tym czasie zredukowaliśmy też o blisko 30 mln ton emisję gazów cieplarnianych - do 380 mln ton na koniec 2014 r. W...

Gleba w naturalny sposób absorbuje z atmosfery węgiel w procesie sekwestracji, dzięki czemu nie tylko maleje ilość szkodliwych gazów cieplarnianych, ale również zwiększa się żyzność ziemi.

Sekwestrowanie węgla polega na zwiększaniu zawartości materii organicznej w glebie przez stosowane nawozów naturalnych, nawożenie resztkami pożniwnymi, kompostem. Sekwestrację daje także sama uprawa roślin, które w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla i wykorzystują go do budowy związków organicznych.

Lepsze gospodarowanie glebami może zdaniem autorów badań zwiększyć zawartość węgla w górnej warstwie gleby do 1,85 gigaton rocznie - czyli mniej więcej tyle, ile wynosi globalna suma emisji z transportu na świecie.

- Inwestycje w lepsze gospodarowanie glebą zwiększą produktywność rolnictwa i jego odporność na przyszłe szoki i stresy - powiedział Verchot.

lasy państwowe, lp, Portal e-węgiel, konrad tomaszewski

Lasy Państwowe mają pomysł na aukcję emisjami CO2

Portal e-węgiel, czyli system aukcyjny, na którym od 2020 r. handlowanoby emisjami CO2 pochłoniętymi przez las - to pilotażowy program Lasów Państwowych. Pieniądze z aukcji byłyby przeznaczane na inwestycje proekologiczne, a system...

Wymienił wykorzystanie kompostu, zatrzymywanie materii organicznej w glebie i jak najmniejsze jej zakłócanie oraz płodozmian uwzględniający warzywa. Środki mogą pomóc przywrócić glebie obecność materii organicznej (zawierającej węgiel).

Dodał, że ilość węgla zmagazynowanego w glebie użytkowanej w ten sposób to ekwiwalent od 3 do 7 mld ton dwutlenku węgla.

Sama tylko zmiana praktyk gospodarczych na roli zaowocuje sekwestracją. Według Verchota USA emitują około 5 mld ton dwutlenku węgla rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile można co roku poddać sekwestracji dzięki wprowadzeniu zmian w rolnictwie.

Opublikowane badania wskazują, że największy roczny potencjał do wiązania węgla przez glebę mają Stany Zjednoczone, a po nich Indie, Chiny, Rosja i Australia, pod warunkiem, że poprawi się tam gospodarowanie glebami.

Sekwestracje węgla można też stosować intensywnie w części Afryki Południowej, w Etiopii i Sudanie.

Warstwa gleby na Ziemi zawiera więcej węgla niż znajduje się go łącznie w atmosferze Ziemi i roślinności. Jednak kiedy gleby ulegają degradacji lub są nadmiernie eksploatowana, uwięziony w nich dwutlenek węgla wraca do atmosfery, zwiększając sumę emisji gazów cieplarnianych.

W wyniku erozji, wypłukiwania przez deszcze oraz mechanizacji rolnictwa i innych procesów zdegradowana jest - według FAO - jedna trzecia gleb na Ziemi.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu