Rząd otwiera furtki dla chcących kupić ziemię. 13 poprawek do ustawy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-11-2017,8:20 Aktualizacja: 14-11-2017,8:36
A A A

W resorcie rolnictwa odbyły się konsultacje organizacji rolniczych w sprawie zmian w ustawach regulujących obrót ziemią. Projekt przewiduje wprowadzenie ułatwień m.in. dla rolników, którzy nie spełniają wszystkich dotychczasowych wymogów.

Ministerstwo przygotowało projekt nowelizacji przepisów regulujących obrót ziemią w Polsce. Nowe rozwiązania zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dokument został w ubiegłym tygodniu skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag wyznaczono do 30 listopada.

obrót ziemią w Polsce, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, kupno ziemi, dzierżawa ziemi

Będą ułatwienia w nabywaniu ziemi rolnej

Ziemię rolną, za zgodą dyrektora KOWR, będą mogły kupić uczelnie publiczne, państwowe i samorządowe osoby prawne na cele publiczne oraz spółki prawa handlowego - przewiduje projekt zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego....

Ustawa, która została uchwalona półtora roku temu (w kwietniu 2016 r.) od początku budziła w środowiskach rolniczych emocje. Już wówczas resort zapowiedział, że będzie się przyglądał funkcjonowaniu ustawy i w razie potrzeby wprowadzi do niej poprawki - powiedział po spotkaniu z organizacjami rolniczymi Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa.

Jak mówił, poprawki do ustawy są konieczne "nie dlatego, że ona jest z gruntu zła, ona jest bardzo dobra - bo tak ją rolnicy oceniają, tylko mówią, że życie pokazało, iż niektóre zapisy trzeba zmienić, bo po prostu przeszkadzają".

Jak poinformował polityk, który jest pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju, resort umówił się z organizacjami rolniczymi, że na początku grudnia dojdzie do kolejnego spotkania. Do tej pory organizacje mają czas na zgłaszanie uwag do projektu na piśmie.

Wiceszef resortu wyjaśnił, że ministerstwo zaproponowało 13 zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 6 w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi, zaś jedna dotyczy prawa spółdzielczego. Uwag do ustawy wpłynęło kilkadziesiąt, ale w 70-80 proc. powtarzały się.

projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa, ziemia, KOWR, prawo, przepisy

Spółki będą mogły nabywać ziemię rolną bez zgody KOWR

Spółki przesyłowe będą mogły nabywać ziemię rolną bez zgody KOWR - zakłada projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. Posłowie nie wnieśli do niego...

Zmiany do ustawy dotyczą takich kwestii jak zniesienie współwłasności w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa. Rozszerzenie definicji osób bliskich o rodzeństwo rodziców, pasierbowie, zięć oraz synowa. Umożliwienie sprzedaży nieruchomości rolnej nie rolnikowi w przypadku, gdy wobec rolnika toczy się postępowanie egzekucyjne, tak by mógł on uzyskać wyższą kwotę.

Projekt umożliwia nabycie nieruchomości za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa takim instytucjom jak uczelnie publiczne na cele dydaktyczne; państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne; spółki prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia.

- Dajemy pewną furtkę nabywania ziemi osobom, które nie do końca wypełniają definicje rolnika indywidualnego lub nie mają uprawnienia, by ją nabyć. Dzisiaj musi być 5-letni staż samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, 5-letni okres zamieszkania w danej gminie, chcemy trochę od tego odejść dla osób, które nie ukończyły 40 lat, aby umożliwić im rozpoczęcie działalności rolnej - tłumaczył Babalski.

Pytany o harmonogram prac nad ustawą powiedział, że chciałby, aby do połowy grudnia przeprowadzona została analiza uwag i wniosków po przeprowadzonych konsultacjach. Następnie odbędzie się spotkanie robocze z instytucjami, które zgłosiły uwagi.

W styczniu sprawa stanie na kierownictwie resortu, pod koniec tego miesiąca poprawiony projekt powinien być przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a na początku lutego dokumentem ma zająć się rząd, po czym trafi do Sejmu. Zdaniem wiceministra, ustawa może być przyjęta przez parlament w marcu-kwietniu.
 

Poleć
Udostępnij