Ruszyły wybory na sołtysów i do rad sołeckich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk), (zac) | redakcja@agropolska.pl
31-01-2015,8:35 Aktualizacja: 02-02-2015,10:55
A A A

Według polskiego prawa, muszą się one odbyć w terminie do sześciu miesięcy po wyborach samorządowych.

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów i kończy się wraz z kadencją rady gminy. Później dotychczasowy sołtys i rada sołecka działają jeszcze do dnia wyboru nowego sołtysa i rady.

Do niedawna wyboru sołtysów i rad sołeckich dokonywano wyłącznie na zebraniach wiejskich, ale to się zmienia.

Dziś coraz więcej gmin sięga do systemu wyborów powszechnych, zorganizowanych w lokalach wyborczych znajdujących się w poszczególnych sołectwach.

Bo trwające kilka godzin głosowanie przy urnach powoduje, że swoją wolę mogą wyrazić także ci, którzy z różnych względów nie mogliby wziąć udziału w zebraniach wiejskich.

Taki sposób wybrano między innymi w gminie Zakliczyn (woj. małopolskie), gdzie wybory odbędą się 15 marca w godzinach 8-16. Tak jak w wyborach samorządowych, obowiązywać mają procedury zgłaszania kandydatów, kampania wyborcza i wszystko co jest z nią związane.

Co ważne, obie formy wybierania sołtysów i rad są zgodne z prawem. O tym, która jest wcielana w życie, decyduje rada gminy w porozumieniu z mieszkańcami sołectw. W Polsce jest ponad 40,5 tys. sołectw.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement