Rozmowy o prywatyzacji KSC trwają drugi rok i końca nie widać

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-06-2015,13:50 Aktualizacja: 15-06-2015,10:26
A A A

Już 11 spotkań odbyło się w ramach planowania prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Kluczowych konkretów jednak ciągle nie ma.

Ministerstwo Skarbu Państwa po raz kolejny zapewnia, że model prywatyzacji będzie miał charakter plantatorsko-pracowniczy. Bo to wynika choćby z odpowiedniego, rządowego rozporządzenia.

Po kilku nieudanych próbach przeprowadzenia procesu prywatyzacyjnego, a nawet podjętej decyzji o wstrzymaniu go, od października 2013 r. ruszyły na powrót rozmowy resortu skarbu z reprezentantami uprawnionych do nabycia akcji (to plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji ze spółką oraz jej pracownicy).

ksc

Zysk KSC trzykrotnie mniejszy

Niecałe 127 mln zł – to zysk netto Krajowej Spółki Cukrowej za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 r. Ostatniego dnia marca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie KSC. Podjęte uchwały dotyczyły m.in. udzielenia absolutorium z...
"Dotyczą one ustalenia zasad prywatyzacji spółki. Dotychczas odbyło się 11 spotkań z ich przedstawicielami, kolejne zostało zaplanowane na lipiec br." - poinformował multiportal agropolska.pl wydział prasowy MSP.

Jak się dowiedzieliśmy, na ostatnim spotkaniu - 7 maja - w odpowiedzi na postulaty reprezentantów uprawnionych, ministerstwo poinformowało ich o przedziale aktualnej wartości akcji KSC, wynikającej z wyceny sporządzonej przez niezależną firmę doradczą.

Tego przedziału resort jednak nie podaje.

"Cena, po jakiej Skarb Państwa będzie zbywał akcje, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu oferty publicznej, zostanie ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez doradcę prywatyzacyjnego i zostanie opublikowana w zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekcie emisyjnym" - wyjaśniają ministerialni urzędnicy.

Oprócz ceny, nieznana jest tez konkretna data przeprowadzenia procesu prywatyzacji.

"Planowane jest ono po osiągnięciu porozumienia z uprawnionymi do objęcia akcji i wypracowaniu rozwiązań, satysfakcjonujących wszystkie zainteresowane strony. Dla MSP bardzo istotna jest społeczna akceptacja procesu, tak aby jak największa liczba uprawnionych skorzystała z możliwości nabycia akcji KSC. Dlatego w trakcie rozmów MSP stara się pogodzić interesy różnych grup, tak aby wyjść naprzeciw wszystkim organizacjom zaangażowanym w rozmowy" - zapewnia resort.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj