Rolniczy wypadek po piwku? O odszkodowanie będzie trudno

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2022,9:20 Aktualizacja: 06-06-2022,9:24
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje "Wypadkowe ABC" i apeluje o jak najszybsze zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej do jednostek terenowych, w których poszkodowani podlegają ubezpieczeniu.

Zgodnie z zapisami art. 45 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaistnieniu wypadku poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić jednostkę terenową Kasy bez zbędnej zwłoki (czyli tak szybko, jak jest to możliwe), jednak nie później niż 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

wypadki w rolnictwie, KRUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wypadków było mniej, ale zginęło więcej rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podsumowała pierwszy kwartał 2022 r. w zakresie wypadków w rolnictwie. Zgłoszono w tym czasie 2940 zdarzeń - o 150 (4,9 proc.) mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Według danych KRUS, decyzje...

Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną oraz pocztą elektroniczną i poprzez platformę ePUAP.

"Późne zgłoszenie wypadku przy jednoczesnym braku możliwości ustalenia okoliczności jego zaistnienia, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku" - zaznacza KRUS w swoim serwisie prewencyjnym.

Jak dodaje, osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem
 • udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane
 • wskazać świadków wypadku
 • zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia
 • udzielić pełnej informacji i pomocy pracownikowi KRUS upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

wypadki z udziałem dzieci, gmina Czernice Borowe, powiat przasnyski, Krzysztof Błaszczak

Makabryczny wypadek. Dziecko dostało się pod wał rolniczy

5-letni chłopiec trafił z poważnymi obrażeniami ciała pod opiekę lekarzy w wyniku wypadku, do którego doszło w gminie Czernice Borowe (pow. przasnyski, woj. mazowieckie). Zdarzenie miało miejsce 2 maja, ale głośniej zrobiło się nim dopiero...

Przy czym trzeba zaznaczyć, że nie każdy wypadek w gospodarstwie to wypadek przy pracy rolniczej i nie zawsze poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie. Z czego to wynika? Aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy, muszą być spełnione określone warunki:

 • zdarzenie musi być "nagłe" - to nieprzewidywalne, krótkie, momentalne, jednorazowe, gwałtowne zadziałanie przyczyny zewnętrznej (dotyczy wystąpienia zdarzenia i jego przebiegu, a nie jego skutków)
 • musi być wywołane przyczyną zewnętrzną: działaniem sił przyrody, narzędzi, maszyn i urządzeń, czynników chemicznych - w tym także czynności wykonywanych przez samego poszkodowanego, np. przez wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ładunków
 • musi być zachowany związek z pracą tzn.: do zdarzenia doszło na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub; w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub; podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub; w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

wypadki w gospodarstwach, wypadki podczas prac polowych, powiat ostrołęcki, Tomasz Żerański

Wypadki na polach. Ranny 12-latek, kobieta straciła palce

Podczas obsiewania pola kobieta doznała poważnego urazu dłoni i straciła dwa palce. Ranny został też 12-letni chłopiec, pomagający przy sadzeniu ziemniaków. Stróże prawa z Ostrołęki (woj. mazowieckie) zostali powiadomieni o wypadku...

"Jeżeli zdarzenie spełnia ww. kryteria, a poszkodowany doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, to ubezpieczonemu w KRUS należy się jednorazowe odszkodowanie powypadkowe (forma kompensacji/rekompensaty za poniesione straty). W przypadku śmierci poszkodowanego, odszkodowanie otrzymują uprawnieni członkowie rodziny" - przekazuje Kasa.

Wymienia też sytuacje, gdy rolnik nie otrzyma odszkodowania:

 • jeśli wskutek zdarzenia uraz, którego doznał nie był uszczerbkiem na zdrowiu o charakterze stałym lub długotrwałym
 • jeśli zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu ww. ustawy
 • jeśli wypadek był spowodowany umyślnie lub nastąpił w wyniku rażącego niedbalstwa
 • jeśli poszkodowany, będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku

  Rolnictwo bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!