Rolnicze domostwa w liczbach. Najwięcej wydają na żywność?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-10-2020,9:20 Aktualizacja: 02-10-2020,9:24
A A A

Najniższy wzrost realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wystąpił w 2019 roku w gospodarstwach domowych rolników - wyliczył Główny Urząd Statystyczny.

W dokumencie "Budżety gospodarstw domowych w 2019 roku" GUS stwierdza, że nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi.

dochody rolników, koniunktura w rolnictwie, produkcja roślinna, raport gus

GUS: dochody rolników poszły w górę

Wzrost cen w kraju w 2019 r. poprawił sytuację ekonomiczną producentów rolnych, zwłaszcza specjalizujących się w produkcji roślinnej. Dochód przedsiębiorcy rolnego w ub.r. był wyższy niż w 2018 r. o 8,4 proc. i wyniósł 44 217...

Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2174 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1472 zł) na osobę wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym.

Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano natomiast właśnie w gospodarstwach domowych rolników (914 zł) i były o 27 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2018 r. niższe o 26,5 proc.).

Rolnicze domostwa miały ponadto najniższy udział wydatków w dochodach (54,8 proc.) i największą średnią kwotę nadwyżki dochodu nad wydatkami (753 zł).

Według wyliczeń GUS, w roku 2019 wystąpił wzrost realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł pomniejszona o zaliczki na podatki oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) na osobę w gospodarstwach domowych ogółem o 5 proc. (w 2018 r. wzrost o 4,3 proc.).

budżet ue, wspólna polityka rolna, wpr po 2020 roku, copa cogeca, Pekka Pesonen

Budżet unijny nie do przyjęcia. Dochody rolników muszę wzrosnąć

Copa Cogeca, jako przedstawiciel 22 milionów rolników i ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni rolniczych uważa, że zaproponowane finansowanie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie niższym od obecnego jest...

Najwyższy wzrost odnotowano w gospodarstwach domowych rencistów (o 7,8 proc.), a najniższy w grupie rolników - o 3,5 proc. (w ubiegłym roku odnotowano spadek o 1,5 proc.).

'Na realny wzrost dochodu rozporządzalnego w grupie gospodarstw domowych rolników wpłynął przede wszystkim realny wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego w stosunku do roku 2018 (o 2,1 proc.)" - stwierdził GUS.

Jeśli chodzi o relację miasto-wieś, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych zamieszkujących miasta był wyższy o 28,4 proc. niż na wsi (w 2018 r. o 29,9 proc.).

Różnice wynikały z wysokości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, jak również związane były z większą liczbą osób wchodzących w ich skład na wsiach.

dochody rolników, pieniądze, rolnictwo

Minister jasno powiedział, co powinno być podstawą dochodu rolników

Podstawą dochodu rolników powinno być to, co wyprodukują w swoim gospodarstwie - powiedział w środę w Baszni Dolnej na Podkarpaciu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W Baszni Dolnej odbyło się w środę posiedzenie...

Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku wydatków gospodarstw domowych. Wydatki na osobę tych z miast były o 34,8 proc. wyższe niż na wsi (w 2018 r. o 34,5 proc.).

Co ciekawe, wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, które miały podobnie jak w latach poprzednich najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych (25,1 proc.), sięgały aż 31,7 proc. (najwięcej) w gospodarstwach rolników.

"Drugą w kolejności istotną pozycję w wydatkach gospodarstw domowych stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Udział tego rodzaju wydatków w wydatkach ogółem wyniósł przeciętnie 18 proc. Najniższy był w gospodarstwach domowych rolników (13,9 proc.), a najwyższy w gospodarstwach domowych rencistów (22,6 proc.)" - wskazał GUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj