GUS: dochody rolników poszły w górę

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-08-2020,14:40 Aktualizacja: 12-08-2020,14:43
A A A

Wzrost cen w kraju w 2019 r. poprawił sytuację ekonomiczną producentów rolnych, zwłaszcza specjalizujących się w produkcji roślinnej. Dochód przedsiębiorcy rolnego w ub.r. był wyższy niż w 2018 r. o 8,4 proc. i wyniósł 44 217 złotych.

Z raportu GUS wynika, że wyniki finansowe gospodarstw rolnych zależą przede wszystkim od efektywności i kierunku produkcji, płatności bezpośrednich oraz dodatkowego wsparcia na wybranych rynkach.

budżet ue, wspólna polityka rolna, wpr po 2020 roku, copa cogeca, Pekka Pesonen

Budżet unijny nie do przyjęcia. Dochody rolników muszę wzrosnąć

Copa Cogeca, jako przedstawiciel 22 milionów rolników i ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni rolniczych uważa, że zaproponowane finansowanie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie niższym od obecnego jest...

Na koniunkturę w rolnictwie wpływały czynniki produkcyjne, ekonomiczne, sytuacja na zagranicznych rynkach rolnych, zmiany popytu na wybrane artykuły rolno-spożywcze związane ze zmianami nawyków żywieniowych.

Jak zaznacza GUS, koniunktura w polskim rolnictwie w ubiegłym roku kształtowała się przede wszystkim pod wpływem zmian cen na europejskich i światowych rynkach.

W 2019 r. wzrost cen wpłynął korzystnie na sytuację producentów zbóż, ziemniaków, drobiu i świń. W niewielkim stopniu poprawiła się sytuacja producentów mleka. W przypadku warzyw i owoców wyższe ich ceny zdecydowały o znacznie wyższej wartości produkcji, pomimo niższych zbiorów.

Wzrost cen krajowych wpłynął korzystnie na sytuację ekonomiczną producentów rolnych, jej wartość zwiększyła się w cenach bieżących o 7 proc., a rolników specjalizujących się w produkcji roślinnej o 11,8 proc. w porównaniu do 2018 r. Tempo wzrostu wartości globalnej produkcji zwierzęcej było znacznie mniejsze (o 2,9 proc.).

epidemia koronawirusa, covid-19, branża rolna, wsparcie dla rolników

Ponad miliard złotych trafi do rolników w ciągu kilku tygodni

Na najbliższym posiedzeniu (11-13.08) Senat ma przyjąć projekt ustawy o nadzwyczajnym wsparciu dla rolników, którzy ucierpieli w wyniku pandemii koronawirusa. Jeśli tak się stanie w ciągu kilku tygodni do gospodarzy trafi 273,4 mln...

W 2019 r. dochód przedsiębiorcy rolnego wyliczony na podstawie rachunków ekonomicznych rolnictwa (RER) był wyższy niż w roku poprzednim o 8,4 proc. i wyniósł 44 217 złotych.

Uwarunkowania rynkowe produkcji rolniczej, wyraźnie poprawiły się w porównaniu z rokiem poprzednim. Ceny produktów wzrosły więcej niż stawki środków do produkcji, a więc wskaźnik relacji cen ("nożyce cen") był znacznie korzystniejszy dla producentów rolnych niż rok wcześniej i wynosił 111,6 wobec 94,4 w 2018 roku.

Według danych szacunkowych z systemu rachunkowości FADN, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,6 proc. i wynosił 43 745 złotych.

Z danych GUS wynika, że w 2019 r. funkcjonowało nadal 1,4 mln gospodarstw rolnych. Pomimo specjalizacji i koncentracji produkcji utrzymuje się ich duże rozdrobnienie. Ponad połowę stanowią najmniejsze - o powierzchni użytków rolnych do 5 ha.

Przy tym znaczna ich część charakteryzuje się niskim potencjałem ekonomicznym i efektywnością produkcji.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie