Rolnicy wśród najbardziej narażonych na choroby zawodowe

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2017,12:50 Aktualizacja: 08-12-2017,13:05
A A A

Rolnicy, leśnicy oraz pracownicy sektora łowiectwa i rybactwa - to grupy zawodowe bardzo narażone na choroby zawodowe. W 2016 roku wśród ich przedstawicieli odnotowano 25 proc. ogółu zachorowań.

Z danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Chorób Zawodowych prowadzonym przez Instytut Medycyny Pracy wynika, że przed rokiem stwierdzono 2.119 nowych przypadków tych schorzeń. W ostatnich 5 latach zachorowało 11 tys. osób, a w okresie 15 prawie aż 47 tys.

borelioza, kleszcze, krus, choroby zawodowe rolników, Cezary Nobis

Borelioza najczęstszą chorobą zawodową wśród rolników

Borelioza wciąż jest najczęstszą chorobą zawodową wśród rolników - wynika z danych KRUS. W 2016 r. na 268 jednorazowych odszkodowań z tytułu chorób zawodowych rolników, aż 226 wypłat dotyczyło właśnie uszczerbku na...

- Mimo że liczba rejestrowanych rocznie przypadków chorób zawodowych spadła w ostatnich kilkunastu latach prawie trzykrotnie, to należy pamiętać, że często są to schorzenia przewlekłe, negatywnie wpływające na stan zdrowia - mówi Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

- Wczesne wykrycie symptomów i szybkie rozpoczęcie terapii ma duży wpływ na dalszy przebieg choroby i jej skutki. Podjęcie działań w początkowym etapie ma zazwyczaj kluczowe znaczenie dla ratowania zdrowia. Zbyt późne rozpoznanie może mieć natomiast bardzo poważne i nieodwracalne konsekwencje - dodaje.  

Ponad połowę diagnozowanych w Polsce patologii wywołanych czynnikami szkodliwymi występującymi w miejscu pracy lub sposobem wykonywania pracy stanowią pylice płuc (28,5 proc.), choroby zakaźne lub pasożytnicze (27,2 proc.) oraz przewlekłe choroby narządów głosu (9,7 proc.).

bezpłatne badania, WZW, zdrowie, WZW, wirusowe zapalenie wątroby, rak

Bezpłatne badania mogą pomóc w wykryciu poważnej choroby

W województwie kujawsko-pomorskim trwają badania w ramach tegorocznej edycji przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego programu wykrywania zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B i C. Lekarze planują...

Dbanie o zdrowie i życie pracowników jest jednym z obowiązków pracodawcy. Działania pozwalające zapobiec chorobom zawodowym można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich jest profilaktyka pierwotna, czyli dbałość o środowisko pracy, BHP oraz inne działania mające na celu stworzenie bezpiecznych warunków pracy.

Drugą jest tzw. profilaktyka wtórna, lekarska, w ramach której monitorowany jest stan zdrowia w celu zapobieżenia wystąpienia choroby lub jak najwcześniejszego jej wykrycia.

Pracodawcy powinni zatem, oprócz wymaganych przez prawo cyklicznych badań kontrolnych, zapewnić pracownikom dostęp do opieki medycznej pozwalającej na regularne sprawdzanie stanu zdrowia.

Jednym z rozwiązań jest współpraca z prywatnymi centrami medycznymi za pośrednictwem np. grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, na którego zakup decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Jak pokazują statystyki Polskiej Izby Ubezpieczeń, liczba osób objętych takimi polisami rośnie co roku o kilkanaście procent.

Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci, ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków, krus

Rolnicy mogą ubezpieczyć dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych...

- Wzrasta nie tylko liczba firm, ale także różnorodność branż, których przedstawiciele decydują się na zakup ubezpieczenia. Głównym powodem zakupu polisy jest fakt, że ubezpieczenie zdrowotne znacznie skraca czas oczekiwania na świadczenia specjalistyczne, których szybka realizacja jest istotna w przypadku schorzeń zawodowych - przekonuje Jackiewicz.

Rozwój rynku ubezpieczeń zdrowotnych spowodował, że zakres i cenę polisy można ściśle dostosować do charakteru działalności firmy oraz jej możliwości finansowych.

Istnieje ponadto możliwość podzielenia opłat między pracodawcę a pracownika.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!