Rolnicy chcą większego zwrotu akcyzy. Co na to resort?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-10-2022,10:00 Aktualizacja: 29-10-2022,20:02
A A A

Zwiększenia zwrotu akcyzy zawartej w paliwie, na podstawie faktur od marca, proporcjonalnie do wzrostu cen paliwa - domagali się podlascy rolnicy. Ministerstwo odpowiedziało.

Powyższy wniosek był jednym ze zgłoszonych podczas posiedzenia komisji ds. produkcji roślinnej i zwierzęcej Podlaskiej Izby Rolniczej.

zwrot podatku akcyzowego, paliwa rolnicze, KRIR, MRiRW

Co z limitem paliwa "rolniczego", gdy powiększasz gospodarstwo?

Resort rolnictwa odniósł się do wniosku o wprowadzenie możliwości zmiany limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w przypadku, gdy nastąpiło powiększenie gospodarstwa. Na wstępie odpowiedzi skierowanej do...

Odnosząc się do niego, resort rolnictwa przypomniał, że system zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został wprowadzony w Polsce na podstawie dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

W art. 8 tego dokumentu określono, że na paliwa silnikowe przeznaczone do prac m.in. w rolnictwie i ogrodnictwie obowiązuje minimalny poziom opodatkowania w wysokości 21 euro za 1000 litrów.

Jednocześnie ministerstwo przypomina, że od początku 2022 r. zwiększył się limity zwrotu akcyzy dla rolników - ze 100 do 110 l na 1 ha użytków rolnych oraz z 30 do 40 l na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła. W ustawie budżetowej na ten rok na ten cel oraz pokrycie kosztów gmin obsługujących procedury zwrotu akcyzy gospodarstwom zapisano kwotę 1340 mln zł.

Jeśli chodzi o przyszły rok, ministerialni urzędnicy nie chcą póki co składać jednoznacznych deklaracji.

"Podwyższenie limitów oraz stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r. uzależnione będzie od kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2023 r., przy zachowaniu zasady, że płacona przez producentów rolnych stawka minimalnego podatku akcyzowego od oleju napędowego wynosi 21 euro za 1000 l" - stwierdził resort.
 

Poleć
Udostępnij