Co z limitem paliwa "rolniczego", gdy powiększasz gospodarstwo?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-10-2022,10:40 Aktualizacja: 10-10-2022,10:51
A A A

Resort rolnictwa odniósł się do wniosku o wprowadzenie możliwości zmiany limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w przypadku, gdy nastąpiło powiększenie gospodarstwa.

Na wstępie odpowiedzi skierowanej do samorządu rolniczego ministerstwo przypomina, że - zgodnie z ustawą z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym: osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które są posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

dopłaty do paliw, dodatek węglowy, olej opałowy, pellet, gaz LPG

Rząd szykuje dopłaty do wszystkich paliw

Trwają prace nad co najmniej trzema kolejnymi inicjatywami, które mają złagodzić skutki rosnących cen. Wśród nich jest przyznanie dodatku na inne paliwa niż węgiel. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" PiS dąży do rozbrojenia...

Kodeks cywilny stanowi natomiast, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

"W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy, również w przypadku, jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków. A zatem, jeśli wnioskodawca jest faktycznie posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego i prowadzi produkcję rolniczą na tych użytkach rolnych, to może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w wysokości limitu przypadającego do powierzchni tych użytków rolnych" - wskazują ministerialni urzędnicy.

Co zatem w przypadku powiększenia lub nabycia gospodarstwa rolnego? Jak zaznacza resort, wówczas rolnik składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego w drugim terminie, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do nabytych użytków rolnych, na których prowadzi produkcję, w części niewykorzystanego na te użytki rocznego limitu przez poprzedniego posiadacza w danym roku.

ustawa o biopaliwach, biododatki do paliw, Mateusz Morawiecki, Narodowy Cel Wskaźnikowy

Więcej biododatków do paliw

Rząd przyjął projekt zmiany ustaw o biopaliwach oraz o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. - Zdecydowaliśmy się na zwiększenie ilości dodatków biopochodnych - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Mówiąc o...

"Zaistniałe zmiany w zakresie powierzchni użytków rolnych powinny zostać uwzględnione przy wydawaniu decyzji w drugim terminie, tj. powinien zostać ustalony nowy limit na dany rok oraz wysokość zwrotu przysługująca producentowi rolnemu w drugim terminie, stanowiąca różnicę pomiędzy łączną kwotą rocznego limitu a kwotą dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu w pierwszym terminie danego roku, nie więcej jednak niż kwota wynikająca z załączonych przez niego faktur" - precyzuje ministerstwo.

Jednocześnie zastrzega, że stosownie do przepisów, strona może 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia. W sytuacjach budzących wątpliwości organ administracji w ramach prowadzonego postępowania może ponadto wzywać zainteresowane osoby do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie - jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy.
 

Poleć
Udostępnij