Rolnicy chcą ułatwień w budowaniu zbiorników wodnych i uruchomienia programu pomocy finansowej na takie inwestycje

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-06-2024,8:00 Aktualizacja: 01-06-2024,16:52
A A A

W imieniu rolników ich samorząd wystąpił do ministrów infrastruktury i rolnictwa z konkretnymi propozycjami zmian prawnych na rzecz ułatwień przy budowie zbiorników wodnych oraz z wnioskiem o uruchomienie programu pomocy finansowej w zakresie nawadniania.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) zwrócił się do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka o wprowadzenie zmian w ustawie Prawo wodne, umożliwiających realizację poniższych postulatów:

  1. Budowa zbiorników retencyjnych do 1 ha na zgłoszenie - wprowadzenie możliwości budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha na zgłoszenie, co znacząco uprości procedury administracyjne i przyspieszy realizację projektów mających na celu retencjonowanie wody.
  2. Budowa zbiorników do 3000 m kw. bez zgłoszenia - umożliwienie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 3000 m kw. bez konieczności zgłoszenia, pod określonymi warunkami, co pozwoli na szybkie i efektywne zwiększenie zdolności retencyjnej terenów rolniczych.
  3. Bezpłatny pobór wody - wprowadzenie możliwości bezpłatnego poboru wody z tych zbiorników na potrzeby rolnicze, co będzie istotnym wsparciem dla rolników borykających się z problemem niedoboru wody.

„Obecna sytuacja hydrologiczna w kraju, charakteryzująca się częstymi suszami i niedoborami wody, wymaga podjęcia natychmiastowych działań mających na celu poprawę zarządzania zasobami wodnymi. W związku z tym KRIR wnioskuje o umożliwienie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha na zgłoszenie oraz wprowadzenie możliwości budowy zbiorników do 3000 m kw. bez konieczności zgłoszenia, pod określonymi warunkami” – czytamy w uzasadnieniu wystąpienia.

Jak w nim dalej napisano, zmiany te są konieczne, aby skutecznie walczyć z problemem suszy i niedoboru wody, z którym boryka się polskie rolnictwo.

dofinansowanie, budowa, modernizacja, zbiorniki retencyjne

Gminy z dofinansowaniami na budowę lub modernizację zbiorników retencyjnych

8,4 mln zł dofinansowania otrzymało 16 gmin na Podkarpaciu na budowę zbiorników retencyjnych lub modernizację już istniejących. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. We wtorek w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie...

„Uproszczenie procedur związanych z budową zbiorników retencyjnych oraz wprowadzenie możliwości bezpłatnego poboru wody będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę wodną kraju i przyczynią się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa” - argumentuje rolniczy samorząd.

Ponadto zwrócił się on do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego z wnioskiem o uruchomienie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naboru wniosków w ramach działania inwestycyjnego w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym. Izby proponują uznanie za koszty kwalifikowane m.in. działań związanych z małą retencją, budową zbiorników retencyjnych, studni oraz wszelkich urządzeń spiętrzających wodę.

„Cyklicznie powracająca susza rolnicza powoduje olbrzymie straty w uprawach rolniczych, co negatywnie wpływa na gospodarkę rolną w Polsce. W związku z tym, uruchomienie programu mającego na celu modernizację systemów nawadniania w gospodarstwach rolnych jest niezbędnym krokiem w walce z suszą i niedoborem wody” – pisze KRIR w tym wniosku.

Poleć
Udostępnij