Przydrożne drzewa utrudniają rolnikom prace maszynami. Nowe trzeba sadzić dalej od działek uprawnych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-09-2023,15:45 Aktualizacja: 29-09-2023,15:46
A A A

Drzewa posadzone przy lub na granicy pasa drogowego utrudniają rolnikom prace polowe swoimi rozłożystymi konarami i korzeniami, „wchodzącymi” daleko w działki uprawne – zwraca uwagę rolniczy samorząd.

Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 27 września Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie wprowadzenia w Ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych regulacji w zakresie odległości od granic działek uprawnych, w jakich mogą być prowadzone przez zarządców dróg nasadzenia drzew (w ramach pasa drogowego). Izby zwracają uwagę, że minimalna odległość od granicy działki ewidencyjnej, w jakiej prowadzone są nasadzenia w pasie drogowym, powinna wynosić co najmniej 2 m.

irwł, łódzkie, samosiejki, samorząd rolniczy, dopłaty

Samosiewy na gruntach wokół pól przeszkadzają rolnikom. Urwane lusterka i kłopoty z dopłatami

O nałożenie obowiązku wycięcia samosiewek w odległości 1,5 m od granicy z użytkowanym przez rolnika polem – wnioskuje Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego (IRWŁ). W imieniu Zarządu IRWŁ - na wniosek członków Rady...

Uszkadzają maszyny rolnikom

„W w/w ustawie, w art. 34 i 35, wymienione są szczegółowo czynności zabronione w pasie drogowym, jednakże z drugiej strony brakuje tam zapisów chroniących właścicieli sąsiednich działek. Zarządy dróg, prowadząc nasadzenia drzew przy lub na granicy pasa drogowego, zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu. Drzewa posadzone przy lub na granicy pasa drogowego utrudniają rolnikom prace polowe swoimi rozłożystymi konarami i korzeniami daleko wchodzącymi w działki uprawne. Konary i korzenie uszkadzają sprzęt rolnikom podczas prac polowych” – czytamy w wystąpieniu KRIR.

Podbierają uprawom wodę

Jak w nim dodano, potrzeby pokarmowe drzew z pasa drogowego prowadzą do zubożenia roślin uprawnych w składniki odżywcze i wodę w tak ogromnym stopniu, że różnice w kondycji upraw przy drzewach i w większej odległości od nich widoczne są gołym okiem.

„Rolnicy ponoszą straty w plonach w związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących odległości nasadzeń drzew od działek sąsiadów w pasie drogowym” – podsumowuje rolniczy samorząd.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!