Produkcja ekologiczna wciąż jest niszowa. Liczby nie kłamią

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-10-2017,9:40 Aktualizacja: 11-10-2017,9:55
A A A

Produkcja ekologiczna w Polsce prowadzona jest na zaledwie około 4 proc. wszystkich użytków rolnych - wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ukazał się właśnie "Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016". Najważniejsze zawarte w nim dane są takie, że według stanu na 31 grudnia 2016 roku liczba producentów ekologicznych w kraju wynosiła 23.015 w 2015 r. (-9 proc. r/r) oraz 23.375 w 2016 r. (+1,6 proc. r/r).

rolnictwo ekologiczne, Francja, rolnictwo, federacja rolnictwa ekologicznego, UE, prawo

Rolnictwo ekologiczne ofiarą własnego sukcesu? Przybywa problemów

Francuska federacja rolnictwa ekologicznego twierdzi, że wspólna polityka rolna UE jest niedopasowana do dynamiki rozwoju tego sektora, co powoduje, że stał się on ofiarą własnego sukcesu. Coraz większemu popytowi na produkty rolnictwa...

W minionym roku najliczniejszą grupą wytwórców ekologicznych byli producenci rolni - 22.435 osób (96 proc. ogółu). Pozostali prowadzili działalność w zakresie m.in.: przygotowania (705 podmiotów - 3 proc.), wprowadzania na rynek produktów ekologicznych z wyłączeniem importowanych z państw trzecich (720 - 3,1 proc.), dostawy kwalifikowanego materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego (143 - 0,6 proc.) czy zbioru ze stanu naturalnego i pszczelarstwa (odpowiednio 37 i 32 - łącznie 0,3 proc.)

Najwięcej producentów prowadziło działalność w województwach: warmińsko-mazurskim (4159 - 17,8 proc.), podlaskim (3470 - 14,8 proc.) i zachodniopomorskim (2679 - 11,5 proc.). W tych trzech regionach było 10.152 ekologicznych gospodarstw rolnych, czyli 45,3 proc. wszystkich w Polsce.

W 2015 r. powierzchnia użytków rolnych, na których prowadzona była produkcja ekologiczna stanowiła około 4  proc. wszystkich w kraju (-0,5 pkt. proc. r/r), a w 2016 r. około 3,7 proc. (-0,8 pkt. proc. r/r). W przełożeniu na hektary było to odpowiednio 580.730 i 536.579,22.

wieprzowina, ekologiczna wieprzowina, trzoda chlewna, dobrostan zwierząt

Wieprzowina ekologiczna przyjęła się w Danii

Wieprzowina ekologiczna jest pożądana na duńskim rynku. Jak informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej wieprzowe produkty ekologiczne spotkały się tam z zainteresowaniem konsumentów. Produkty wieprzowe...

Spośród wszystkich ekologicznych producentów rolnych w 2016 r. 83,2 proc. prowadziło gospodarstwa zajmujące się wyłącznie produkcją roślinną, a 16,8 proc. zajmowało się produkcją roślinną i zwierzęcą.

W porównaniu do 2015 r. istotnie wzrosła liczba gospodarstw prowadzących równocześnie produkcję ekologiczną i nieekologiczną (o 8,2 p.p.) oraz gospodarstw zajmujących się wyłącznie produkcję roślinną (o 2 p.p.). Natomiast zmalała liczba gospodarstw prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą (o 2 p.p.).

Największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały w 2016 r. rośliny na paszę (32,2 proc.), a następnie były łąki i pastwiska (25,6 proc.) i uprawy zbóż (18,9 proc.).

Pod względem produkcji zwierzęcej, średnio w skali kraju w 2016 r. na 100 ha ekologicznych użytków rolnych przypadało 33,5 sztuk kur nieśnych; 6,8 sztuk brojlerów; 3,6 sztuk owiec; 2,2 sztuki krów mlecznych; 1,6 sztuk krów mięsnych oraz mniej niż 1 świnia i koza.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!