Paszportyzacja polskiej żywności strategicznym działaniem KOWR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
25-09-2020,7:10 Aktualizacja: 25-09-2020,9:55
A A A

Paszportyzacja polskiej żywności to jedno ze strategicznych działań mających na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Projekty innowacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mają na celu m.in.: poprawę dochodowości gospodarstw rolnych poprzez ułatwienie eksportu produktów rolno-spożywczych i wzmocnienie ich marki.

Ich celem jest także zbieranie i optymalne wykorzystanie rzetelnych informacji związanych z występowaniem w produkcji surowców rolnych niekorzystnym zjawisk atmosferycznych, a także danych o żywności na każdym etapie jej wytwarzania.

eksport produktów rolno-spożywczych, pandemia koronawirusa, produkcja żywności, kowr, Marcin Wroński

Koronawirus szaleje, a eksport produktów rolno-spożywczych rośnie

W ciągu pierwszych 7 miesięcy roku Polska sprzedała zagranicę żywność o wartości 19,2 mld euro - kwotę o 6,4 proc. wyższą niż przed rokiem. Nasze produkty trafiają przede wszystkim do krajów UE - poinformował KOWR. - Wartość wyeksportowanych...
Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji oraz tworzenie na ich podstawie wiedzy jest kluczem do sukcesu gospodarczego oraz konkurencyjności przedsiębiorstw.

Realizacja polityki państwa w zakresie wdrażania innowacyjności w rolnictwie i przemyśle spożywczym jest jednym z priorytetowych zadań ujętych w "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)".

KOWR, jako agencja wykonawcza polityki rolnej państwa prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ma z jednej strony ustawowy obowiązek wdrażać i stosować instrumenty wsparcia rolnictwa, prowadzić aktywną politykę rolną oraz dbać o rozwój obszarów wiejskich.

Europejski sektor rolno-spożywczy dąży do unowocześniania całego łańcucha dostaw "od pola do stołu", dzięki czemu jest w stanie konkurować z podmiotami spoza Europy. Paszportyzacja polskiej żywności to projekt, który idealnie wpisuje się w światowy trend, zmierzający do zapewnienia wiarygodniej informacji o żywności na każdym etapie łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem jej pochodzenia, jakości, zabiegów, jakim została poddana.

sprzedaż bezpośrednia od rolnika, platforma ebazarek, żywność regionalna, ministerstwo rolnictwa

Żywność prosto z gospodarstwa. Co trzeba wiedzieć?

Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa? Można się tego dowiedzieć z broszury przygotowanej przez resort rolnictwa, która ma ułatwić rolnikom funkcjonowanie na rynku. Do niedawna nie było możliwości sprzedaży...
Rosnące oczekiwania konsumentów w odniesieniu do dostępu do informacji o produktach żywnościowych w coraz większym stopniu wymagają zaangażowania technologii cyfrowych.

Tym samym wykorzystanie systemów śledzenia oraz identyfikowania produktów staje się koniecznością gwarantującą polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu utrzymanie pozycji liczącego się na świecie dostawcy żywności.

Rewolucja w zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością produktów rolno-spożywczych jest nieunikniona. Globalni przetwórcy, dostawcy żywności oraz sieci zajmujące się handlem spożywczym coraz częściej decydują się na testowanie nowych rozwiązań zarówno ze względu na możliwość zwiększenia skuteczności i przejrzystości działania łańcucha dostaw, jak i ze względu na wysokie koszty dotychczasowych metod przechowywania informacji.

Obecnie na świecie systemem śledzenia (traceability) objęte są produkty z różnych łańcuchów dostaw (o różnej długości, mniej i bardziej złożonych). Zdecydowano się na przetestowanie drogi dostaw owoców mango oraz chińskiej wieprzowiny od producentów, poprzez magazyny, aż do poszczególnych sklepów. Również polscy uczestnicy łańcucha żywnościowego są w coraz większym stopniu przekonani o celowości implementacji innowacyjnych rozwiązań zmierzających do poprawy przepływu informacji o produkcie.

IJHAR-S, inspekcja handlowa, jakość artykułów rolno-spożywczych

Inspekcja zapowiada walkę z fałszowaniem żywności

1 lipca wchodzi w życie ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Kontrole w tym zakresie będzie prowadzić jedna inspekcja. Chodzi o Inspekcję Jakości...
KOWR, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora rolno-spożywczego, zainicjował prace nad koncepcją projektu Paszportyzacja polskiej żywności. W tym celu zorganizowano wideokonferencję z blisko 150 uczestnikami z kraju i zagranicy, przedstawicielami producentów rolnych, ekspertów od marketingu, dostawców technologii, a także przedstawicielami administracji.

W trakcie spotkania prezentowano koncepcje i możliwość stworzenia lub wykorzystania już istniejących rozwiązań do realizacji wyzwania, jakim jest paszportyzacja żywności. Kolejny krok to pięcioetapowe warsztaty przy wykorzystaniu metody Design Sprint dedykowane konkretnym grupom interesariuszy, z których dwa już się odbyły.

Na początek poświęcono uwagę dwóm wybranym grupom produktów - wołowinie (produkcja zwierzęca) oraz ziemniakowi (produkcja roślinna). Ich efektem będzie wypracowanie koncepcji projektu, a jego wdrożenie - efektem docelowym. Projekt wspierany jest przez zespół GovTech Polska działający przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt ten ma przyczynić się do wzrostu pozytywnego wizerunku produkowanej w Polsce żywności oraz wsparcia zrównoważonego rozwoju branży rolno-spożywczej w zakresie możliwości eksportowych poprzez umocnienie wizerunku polskich marek na arenie międzynarodowej.

produkcja miodu, miód, pszczelarstwo, pszczele rodziny, Wojciech Janek

Miód - towar coraz bardziej deficytowy. Na rynku przybywa podróbek

Europejscy konsumenci odczuwają niedobór miodu, a pszczelarze nie są w stanie dostarczyć wystarczającej ilości produktu. Podobnie jest w Polsce, gdzie jest mało pasiek profesjonalnych, a liczba rodzin pszczelich rośnie zbyt wolno. Produkcja...

Jednocześnie w dobie konsumenta 4.0, podejmującego świadome wybory oraz oczekującego spersonalizowanej oferty produktowej, udostępnienie transparentnej informacji o pochodzeniu produktu, będzie kluczowe podczas procesu dokonywania wyborów zakupowych. Wymierne korzyści z wdrożenia tego projektu mogą czerpać także służby odpowiedzialne za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności dzięki ograniczeniu kosztów działań inspekcyjnych.

Zastosowanie systemu paszportyzacji wyeliminuje także przypadki fałszowania żywności, co zmniejszy konieczność wycofywania partii towarów z łańcucha dostaw i w konsekwencji jej utylizacji.

Obok zastosowania systemu paszportyzacji do identyfikowania słabych ogniw w łańcuchu dostaw należy wskazać również możliwość jego zastosowania do tworzenia repozytoriów danych w zakresie właściwości produktów rolno-spożywczych, warunków produkcji, środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych aspektów funkcjonowania łańcuchów rolno-żywnościowych, w tym monitorowania uczciwych cen dla rolników.

Resumując, realizacja projektu zapewni większą wiarygodność, przejrzystość i pewność informacji o produktach rolno-spożywczych, a także ograniczy koszty związane z zarządzaniem incydentami w przypadku konieczności wycofania z rynku zakwestionowanych produktów. Ponadto zoptymalizowane zostanie zaangażowanie poszczególnych instytucji do zadań i procesów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości żywności.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement