Ostatnie ostrzeżenie Brukseli. Wstrzymajcie wyrąb puszczy!

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Strzępka PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-04-2017,15:10 Aktualizacja: 27-04-2017,15:56
A A A

Komisja Europejska poinformowała w czwartek o przejściu do drugiego etapu prowadzonej od ubiegłego roku procedury przeciwko Polsce w związku z decyzją o zwiększonej wycince w Puszczy Białowieskiej. Resort środowiska zapewnia, że działa zgodnie z prawem polskim i unijnym.

- Wycinka trwa, wiec uważamy, że odpowiedź (od polskich władz - PAP) jest niesatysfakcjonująca na ten moment. Wciąż jesteśmy zaniepokojeni wycinką w tym ważnym obszarze Natura 2000, dlatego zdecydowaliśmy się przejść do kolejnego etapu - powiedział Enrico Brivio, rzecznik KE na konferencji prasowej w Brukseli.

Puszcza Białowieska, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, UNESCO, ministerstwo środowiska, Komisja Europejska

Ruszyły konsultacje w sprawie Puszczy Białowieskiej

W środę rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu założeń do planu zarządzania Puszczą Białowieską jako obiektem światowego dziedzictwa UNESCO - poinformował PAP rzecznik resortu środowiska Paweł Mucha. Według ekologów dokument ma błędy...

Komisja skierowała do naszych władz wezwanie do usunięcia uchybienia, domagając się przestrzegania unijnych przepisów z dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Warszawa dostała krótszy niż zazwyczaj czas na odpowiedź - miesiąc, a nie jak zwykle dwa. Brivio tłumaczył, że wynika to tego, że sytuacja jest pilna.

"Komisja Europejska wzywa Polskę do wstrzymania zaplanowanego na szeroką skalę wyrębu w Puszczy Białowieskiej - ostatnim w Europie kompleksie pierwotnej puszczy i obszarze ochrony przyrody objętym siecią Natura 2000" - podkreślono w komunikacie.

Postępowanie przeciw naszemu krajowi zostało wszczęte w czerwcu ubiegłego roku. Od tego czasu trwała wymiana korespondencji między resortem a Komisją Europejską w tej sprawie.

Początek sprawy to decyzja ministra środowiska z marca ubiegłego roku, która umożliwia trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna oraz wprowadzenie gospodarowania w lasach na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod interwencji. Większe cięcia tłumaczone są przez polskie władze koniecznością zwalczania plagi kornika drukarza.

Puszcza Białowieska, wycinka drzew, ministerstwo środowiska, Komisja Europejska

Puszcza Białowieska. Minister środowiska wprowadza w błąd?

Minister Jan Szyszko po raz kolejny wprowadził w błąd opinię publiczną, tym razem na forum europejskim - twierdzi organizacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. "W czasie poniedziałkowego spotkania ministrów środowiska Unii Europejskiej...

Według Komisji Europejskiej z dostępnych dowodów wynika, że działania te nie są zgodne z celami ochrony tego obszaru i wykraczają poza to, co jest niezbędne do bezpiecznego użytkowania puszczy.

Bruksela zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (ws. ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (ws. ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000.

"Ponieważ wyrąb w puszczy jest już obecnie prowadzony i obejmuje usuwanie stuletnich i starszych drzew oraz działania w siedliskach, które powinny być ściśle chronione zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, komisja przekazuje obecnie ostateczne ostrzeżenie" - podkreślono w komunikacie.

Jeżeli Polska nie podejmie odpowiednich działań w ciągu miesiąca, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

puszcza białowieska, wycinka drzew, adam bodnar, rpo, jan szyszko, ministerstwo środowiska

Zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej zaskarżone do sądu

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Jana Szyszko, ministra środowiska umożliwiającą zwiększenie wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej.   Rzecznik uważa, że...

Z kolei Paweł Mucha, rzecznik resortu środowiska podkreślił w oświadczeniu, że działania jakie podejmowane są w puszczy, "nastawione są tylko i wyłącznie na przywrócenie jej do stanu z czasu, kiedy zachwycała swoim pięknem i majestatem". Przypomniał, że niedawno pierwszy raz w historii puszczy została przeprowadzona inwentaryzacja stanu środowiska przyrodniczego.

- 21 kwietnia, w Puszczy Białowieskiej prowadzona była akcja odnowienia. Młode pokolenie drzew liściastych zostało posadzone w miejsce drzewostanu świerkowego, który na skutek gradacji kornika obumarł i został usunięty. Niestety, nad czym ubolewam, akcja ta została skrytykowana przez niektóre środowiska, które w dyskusji na temat puszczy biorą czynny udział - dodał Mucha.

Organizacje ekologiczne komentując decyzję KE zwróciły uwagę, że oznacza to, iż argumenty ministerstwa są niezasadne, a zwiększona wycinka łamie unijne prawo.

- Jest to absolutnie ostateczne ostrzeżenie dla ministra Szyszko - ma miesiąc na cofnięcie decyzji. Komisja już nie będzie więcej czekać - wskazała Agata Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Dariusz Gatkowski z WWF Polska zaznaczył, że "krótkie terminy wskazują, że naruszenie prawa jest w tym przypadku oczywiste, a szkoda, jaka może być wyrządzona - prawdopodobna i poważna".

- Całą odpowiedzialność za ten kryzys ponosi minister Szyszko, który nie widzi różnicy między skarbem przyrodniczym, jakim jest Puszcza Białowieska, a plantacją drzew. Nieracjonalne, sprzeczne z wiedzą przyrodniczą jego decyzje postawiły nasz kraj w bardzo trudnej sytuacji. Mam nadzieję, że przełożeni Szyszki - premier Szydło i prezes  Kaczyński, powstrzymają ministra i oszczędzą sobie kompromitacji - skomentował z kolei Robert Cyglicki, szef Greenpeace Polska.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj