Zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej zaskarżone do sądu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
24-09-2016,9:45 Aktualizacja: 26-09-2016,9:52
A A A
Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Jana Szyszko, ministra środowiska umożliwiającą zwiększenie wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej.
 
Rzecznik uważa, że szef resortu środowiska przed wydaniem zaskarżonej decyzji nie rozważył dostatecznie wszystkich 
wątpliwości, które pojawiły się w tej głośnej sprawie.
Puszcza Białowieska, ministrer środowiska, wycinka drzew, puszcza

W Puszczy Białowieskiej wycięto siedem tysięcy drzew

W tym roku ze względów bezpieczeństwa ścięto i pozostawiono do naturalnego rozkładu w Puszczy Białowieskiej 7 tys. drzew - poinformowały PAP Lasy Państwowe. Resort środowiska dodaje, że wkrótce w puszczy mają ruszyć cięcia sanitarne i...

"Środowisko naturalne jest wspólnym dobrem społeczeństwa. Przepisy prawa gwarantują mu wpływ na wydawanie decyzji mogących negatywnie oddziaływać na otaczającą nas przyrodę. Dlatego Minister Środowiska rozstrzygając o możliwości zwiększenia wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej powinien był przekonać społeczeństwo o zasadności tych działań" - pisze RPO skardze do WSA.
 
Adam Bodnar uważa, że dlatego decyzja szefa resortu środowiska powinna zostać uchylona, a w ponownie przeprowadzonym postępowaniu Jan Szyszko jest zobowiązany szczegółowo odnieść się do wszystkich wątpliwości związanych z wycinką. 
 
"Przedmiotem analizy Rzecznika w sprawie był sposób procedowania przez Ministra Środowiska nad wnioskiem Lasów Państwowych o wydanie decyzji w przedmiocie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża. Całokształt prowadzonego procesu administracyjnego, w szczególności zaś pośpiech, w jakim doszło do wydania decyzji z 25 marca 2016 r. doprowadziły Rzecznika do przekonania o uchybieniu przez organ wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa wolnościom i prawom jednostki" - stwierdza Adam Bodnar.
 
Rzecznik praw obywatelskich w takiej sytuacji uważa, że jedyną możliwością jest uchylenie decyzji ministra środowiska i ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża umożliwiając społeczeństwu uczestnictwo w postępowaniu.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt