Nowoczesna złożyła projekt nowelizacji ustawy o obrocie ziemią

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-03-2017,11:40 Aktualizacja: 17-03-2017,9:47
A A A

Nowoczesna złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o obrocie ziemią - poinformowała posłanka Paulina Henning-Kloska. Projekt zakłada wyłączenie spod działania tej ustawy użytków rolnych położonych w granicach miasta.

Ustawa o obrocie ziemią stanowi, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna osobiście gospodarująca na gruntach do 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz mieszkająca co najmniej od 5 lat w gminie, w której położona jest choć jedna działka jego gospodarstwa.

ziemia, ceny ziemi, grunty rolne, zakup ziemi, dzierżawa ziemi, kukiz'15

Teraz kto inny będzie rolnikiem? Kukiz'15 broni polskiej ziemi

Zamieszkały nie w konkretnej gminie, lecz na terytorium RP - taką zmianę w definicji rolnika indywidualnego przewiduje przygotowany przez grupę posłów Kukiz’15 projekt zmiany Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dokument trafił do...

Na początku grudnia Sejm uchwalił nowelę tej ustawy, zakładającą rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przesyłania MSWiA dokumentów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Przepisy nie obejmują nieruchomości rolnych lub wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha lub będących drogami wewnętrznymi.

Projekt nowelizacji autorstwa posłów Nowoczesnej zakłada, że przepisów ustawy nie będzie stosować się również do nieruchomości będących użytkami rolnymi położonymi w granicach administracyjnych miasta.

- Klub Nowoczesna składa nowelizację ustawy o ziemi rolnej, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą procedowaliśmy w roku ubiegłym. Celem nowelizacji jest uwolnienie obrotu ziemią rolną w granicach administracyjnych miast - mówiła w czwartek Henning-Kloska.

ziemia, ceny ziemi, grunty rolne, zakup ziemi, dzierżawa ziemi, anr

Ziemia rolna przestała drożeć

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi znacząco ograniczyła obrót gruntami rolnymi. W efekcie transakcji jest o połowę mniej, a hektar żyznej ziemi jest o ok. 1,4 tys. zł tańszy niż przed rokiem - szacuje Open Finance. Hossa na...

Posłanka zaznaczyła, że nowelizacja ustawy o ziemi przyjęta w ubiegłym roku wzbudziła liczne kontrowersje. - Przyjęta w ubiegłym roku ustawa ziemie, często położone w granicach administracyjnych miast a nieuprawiane, nieprzeznaczane na cele rolnicze, również objęła ogromnymi obostrzeniami - zauważyła.
 
Henning-Kloska przypomniała, że ziemie te mogą nabyć wyłącznie rolnicy, państwo oraz Kościół. - W związku z tak dużymi restrykcjami wprowadzonymi w roku ubiegłym szacuje się,  liczba transakcji właśnie w obrocie ziemią rolną spadła aż o 80 proc. - zaznaczyła.

Posłanka podkreśliła, że Nowoczesna chce oddać Polakom pełną możliwość dysponowania ziemią. - Nieruchomości w miastach w większości nie są przeznaczane na cele rolnicze, więc nie są w stanie i tak spełniać wytycznych tej ustawy, a dzisiaj właściciele nie mogą nimi swobodnie dysponować - stwierdziła.

ziemia, ceny ziemi, grunty rolne, zakup ziemi, dzierżawa ziemi, anr

ANR wydzierżawiła w 2016 roku prawie 60.000 hektarów ziemi

Ok. 60 tys. hektarów państwowych gruntów wydzierżawiła w ubiegłym roku Agencja Nieruchomości Rolnych. Ziemia dzierżawiona jest głównie w drodze przetargów ograniczonych, skierowanych do rolników - poinformował...

- Dalsze tkwienie w tych przepisach w naszej ocenie może sprawić bardzo duży, w najbliższych latach, wzrost cen ziemi nierolniczej w miastach, z tego względu, że będzie brakowało ziemi pod budownictwo mieszkaniowe, przemysł, inwestycje, w handlu i usługach i na to naszej zgody nigdy nie będzie - podkreśliła.

Henning-Kloska zaznaczyła, że projekt Nowoczesnej to "mała nowelizacja" ustawy o obrocie ziemią. - Polska potrzebuje dużej zmiany, bo większość tych przepisów jest niekonstytucyjna i zabiera, ogranicza własność w dysponowaniu tą ziemią Polakom - mówiła.

Przypomniała również, że Nowoczesna złożyła ws. ustawy o obrocie ziemią skargę do Trybunału Konstytucyjnego, jednak do dziś nie została rozpatrzona.
 

Poleć
Udostępnij