ANR wydzierżawiła w 2016 roku prawie 60.000 hektarów ziemi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-02-2017,8:15 Aktualizacja: 20-02-2017,8:43
A A A

Ok. 60 tys. hektarów państwowych gruntów wydzierżawiła w ubiegłym roku Agencja Nieruchomości Rolnych. Ziemia dzierżawiona jest głównie w drodze przetargów ograniczonych, skierowanych do rolników - poinformował Adam Struziak z Biura Prasowego ANR.

Przypomniał, że od 30 kwietnia ub.r. obowiązuje ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która zatrzymała sprzedaż państwowej ziemi. Podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów stała się dzierżawa, a nie, jak w poprzednich latach, sprzedaż. Wprowadzono zasadę, że wydzierżawienie lub sprzedaż następuje w pierwszej kolejności w trybie przetargu ograniczonego na rzecz rolników indywidualnych.

ziemia, ceny ziemi, grunty rolne, zakup ziemi, dzierżawa ziemi, arimr, gus

Wiemy, ile kosztuje ziemia rolna. Są najnowsze dane z województw

40.236 zł - tyle średnio w Polsce płacono za hektar ziemi rolniczej w czwartym kwartale 2016 roku. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego podała właśnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacje o średnich cenach...

W 2016 r. Agencja przeprowadziła ponad 14 tys. przetargów na dzierżawę i zaoferowała do wydzierżawienia grunty o łącznej powierzchni ponad 75 tys. ha. Do końca grudnia 2016 r. ANR zawarła 8,6 tys. umów i wydzierżawiła grunty o łącznej powierzchni 59,3 tys. ha.

Największy areał ziemi oddano w użytkowanie w województwach: zachodniopomorskim (12023 ha), lubuskim (9155 ha), dolnośląskim (8297 ha) i warmińsko-mazurskim (7330 ha). Najmniej gruntów Agencja wydzierżawiła w woj. małopolskim (281) ha, świętokrzyskim (503 ha) i łódzkim (673 ha).

Od 20 sierpnia 2016 r. wysokość czynszu dzierżawnego za hektar gruntu regulowana jest rozporządzeniem ministra rolnictwa. Jego wysokość zależy m.in. od klasy ziemi i waha się od 1,1 do 11,1 decytony/ha. Czynsz liczony jest jako równowartość ceny decytony (dt) (100 kg) pszenicy. W II półroczu 2016 r. 1 dt pszenicy kosztował 61,19 zł.

Średni czynsz dzierżawny dla umów dzierżawy zawartych w 2016 r. w ANR wynosi 12,6 dt, czyli ok. 770 zł rocznie za hektar. Najwyższy czynsz dzierżawny agencja uzyskała w woj. kujawsko-pomorskim - 28,3 dt oraz w woj. wielkopolskim - 21,7 dt.
dzierżawa, ziemia, czynsze dzierżawne, dzierżawa gruntów rolnych

Dzierżawa ziemi po nowemu. Wątpliwe kryteria, wysokie czynsze

Jeden rolnik ze swoich włości do działki, którą chce wydzierżawić z państwowego Zasobu ma faktycznie do przejechania 4 km. Inny - mający taki sam zamiar - 7 km. Ale ten drugi może wykazać, że w linii prostej ta odległość wynosi 2 km i to on...

Agencja w ubiegłym roku także, chociaż na mniejszą skalę, sprzedawała ziemię. Rzecznik podkreślił, że zakaz sprzedaży państwowych gruntów nie jest bezwzględny. Ograniczenia w sprzedaży gruntów nie dotyczą m.in.: działek rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

W 2016 roku ANR sprzedała grunty o łącznej powierzchni prawie 18 tys. hektarów i wykonała roczny plan na poziomie ok. 85 proc. Ziemia była sprzedawana w przetargach, ale także w trybie bezprzetargowym dla byłych dzierżawców - w ten sposób trafiło do nich 16,5 tys. ha. Na cele inwestycyjne sprzedano 655 hektarów.

Rolnicy kupili od ANR w ub.r. zaledwie 530 hektarów ziemi. Po wprowadzeniu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży, możliwa jest sprzedaż działek o powierzchni do 2 ha. Takie przetargi nie cieszą się zainteresowaniem rolników - skomentował rzecznik ANR.
scalanie gruntów, opolszczyzna, grunty rolnicze, działki rolnicze, prow 2014-2020

Podzielili pieniądze na scalanie gruntów. Rolnikom będzie łatwiej

W kolejnym województwie ruszą scalenia gruntów rolniczych współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pieniądze na ten cel dostaną samorządy z regionu opolskiego. Wnioski składano jesienią ubiegłego...

Jak mówił, "skuteczność przetargów na sprzedaż gruntów wynosiła niespełna 14 proc., co w porównaniu z prawie 75-proc. skutecznością przetargów na dzierżawę świadczy o zmniejszającym się zainteresowaniu rolników nabywaniem na własność nieruchomości, na korzyść dzierżawy. - Dzierżawa umożliwia uprawę ziemi i uzyskiwanie dopłat unijnych, a nie wymaga tak wysokich nakładów finansowych jak kupno - wyjaśnił Struziak.

Największy areał został sprzedany w województwach: wielkopolskim 3,4 tys. ha, lubuskim 2,7 tys. ha, zachodniopomorskim 1,8 tys. ha oraz kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim (po ok. 1,5 tys. ha).

Ponadto ANR w ubiegłym roku nieodpłatnie przekazała 2108 hektarów gruntów. M.in. ziemię dostały jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymują grunty na realizację zadań własnych. Na przekazanych działkach powstają obiekty rekreacyjno-sportowe, kulturalne oraz użyteczności publicznej, takie jak: hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także cmentarze.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu