Nowa ustawa ma pomóc rolnikom w oddłużeniu gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-02-2018,11:00 Aktualizacja: 20-02-2018,11:19
A A A

W konsultacjach społecznych jest projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Ma on mają pomóc rolnikom w oddłużeniu gospodarstwa.

Resort rolnictwa przygotował przepisy dotyczące oddłużenia gospodarstw w efekcie licznych próśb rolników, związków i organizacji rolniczych, którzy wskazywali, że zadłużenie wynika często z przyczyn niezależnych od gospodarzy, jak embargo i kłopoty ze sprzedażą produktów, wahania cen, klęski żywiołowe.

długi mieszkańców wsi, krajowy rejestr długów, krd, Adam Łącki, niezapłacone kredyty, zobowiązania finansowe rolników

Wieś zadłużona jak nigdy. Rekordzista ma do zapłaty ponad 8 milionów

W bazie danych KRD znajduje się 412 tys. 341 dłużników mieszkających na wsi. Mają oni 973 tys. 605 niezapłaconych w terminie zobowiązań na łączną kwotę 6,14 mld zł. - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów BIG SA. Dla...

W projekcie ustawy proponuje się cztery formy pomocy. Rolnicy mogliby skorzystać z pomocy ARiMR w formie dopłat do oprocentowania kredytów restrukturyzacyjnych oraz pożyczek na spłatę zadłużenia. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa miałby udzielać zaś gwarancji spłaty bankowych kredytów inwestycyjnych, oraz przejąłby zadłużenie podmiotów (rolników) prowadzących gospodarstwo rolne.

Przewidziana pomoc jest szczególną formą wsparcia państwa, która udzielana będzie rolnikom (podmiotom) znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Restrukturyzacją może być objęta osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem gospodarstwa rolnego. Warunkiem jest prowadzenia gospodarstwa przynajmniej przez trzy lata do dnia powstania obowiązku podatkowego. Postępowanie restrukturyzacyjne będzie wszczynane na wniosek rolnika (podmiotu).

Aby uzyskać dopłatę do oprocentowania czy pożyczki na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty zadłużenia, konieczne będzie przedstawienie przez wnioskodawcę zatwierdzonego przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego planu restrukturyzacji gospodarstwa wraz z określeniem kwoty kredytu lub pożyczki niezbędnej do odzyskania płynności finansowej.

producenci mleka, mleko, zadłużone gospodarstwa, długi rolników, problemy finansowe rolników, krir

Zadłużone gospodarstwa dostaną wsparcie? Resort nie wyklucza

Ministerstwo rolnictwa rozważa możliwość uruchomienia pomocy dla producentów rolnych, mających problemy ze spłatą zobowiązań. A zadłużonych gospodarstw, niestety, wciąż jest sporo.   Problemy finansowe dotykają zwłaszcza rolników...

W przypadku decyzji rolnika o przekazaniu gruntów do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zamian za przejęcie zadłużenia gospodarstwa, osoba ta będzie miała pierwszeństwa do dzierżawy państwowej ziemi lub odkupu przekazanych gruntów, ale nie wcześniej niż po upływie pięciu lat.

Autorzy projektu proponują w celu zabezpieczenia spłaty pomocy, która będzie udzielana ze środków publicznych, aby do egzekucji komorniczych prowadzonych na wniosek KOWR w stosunku do nieruchomości stanowiących zabezpieczenia pożyczek lub gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego, nie miały zastosowania przepisy w sprawie określenia podmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Chodzi o m.in. stada podstawowe i maszyny niezbędne do prowadzenia produkcji, np. śrutownik do robienia paszy.

W opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych w projekcie brak jasno sprecyzowanych warunków, jakie trzeba spełnić, aby z takiej pomocy skorzystać i sposobu, w jaki będzie przyznawana pomoc (przez banki czy przez KOWR i ARiMR).

Samorząd rolniczy obawia się, że jeżeli obsługę tej pomocy przekaże się bankom, może okazać się, że nie będą pomagać rolnikom, bo ci wcześniej nie spłacali w terminie rat kredytów. Banki uznają takiego klienta za niewiarygodnego i niemającego zdolności kredytowej. Zdaniem KRIR przepisy powinny być przygotowane tak, by nie blokować możliwości skorzystania z tej formy pomocy dla gospodarstw i ich rodzin.

Z danych banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że aktualnie problemy ze spłatą kredytów ma 1690 producentów rolnych na ponad 158 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj