NIK wnioskuje o nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Magda A. Domańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-01-2019,15:10 Aktualizacja: 03-01-2019,15:14
A A A

- Brakuje jednego organu odpowiedzialnego za nadzór nad rynkiem dodatków do żywności - przekonuje Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzonej kontroli.

W związku z jej wynikami NIK m.in. postuluje powołanie jednego organu odpowiedzialnego za nadzór nad rynkiem dodatków do żywności. Złożyła ponadto wniosek do premiera i ministra zdrowia o stworzenie systemu oceny bezpieczeństwa stosowania substancji dodatkowych w żywności.

produkcja żywności na małą skalę, powiatowy lekarz weterynarii, produkcja żywności, sprzedaż żywności

Rolnikom łatwiej będzie wyprodukować i sprzedać żywność

Od 1 stycznia weszły w życie przepisy ułatwiające rolnikom produkcję i sprzedaż żywności. Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji oraz o nowelę...

Szczególnie z uwzględnieniem wpływu kumulacji wielu substancji dodatkowych w jednym środku spożywczym lub codziennej diecie oraz ewentualnego działania synergicznego lub utajonego, a także możliwych (negatywnych) interakcji z innymi składnikami produktu, diety, a także lekami.

Premier otrzymał również prośbę o podjęcie działań na arenie UE w celu wyprowadzenia jednolitej dla wszystkich państw metodologii gromadzenia informacji dotyczących spożycia i stosowania dodatków do żywności.

NIK wnioskuje także o podjęcie działań legislacyjnych w celu zmiany etykietowania produktów spożywczych, zawierających substancje dodatkowe tak, by konsument był świadomy akceptowanego dziennego spożycia danej substancji dodatkowej i jej rzeczywistej ilości w produkcie.

Ministerstwo zdrowia zostało natomiast poproszone m.in. o podjęcie inicjatywy prawnego uregulowania obowiązku weryfikacji produktów spożywczych z punktu widzenia konieczności wykorzystania substancji dodatkowych oraz zdefiniowania pojęcia "jakości zdrowotnej żywności" wraz z ustawowym przypisaniem kompetencji związanych z badaniem jakości wyspecjalizowanej służbie kontroli żywności.

uprawy ekologiczne, żywność ekologiczna, bioprodukty, Stefan Wirsenius, rolnictwo ekologioczne, zmiany klimatu

Ekologiczna żywność gorsza dla klimatu niż produkowana konwencjonalnie

Żywność produkowana metodami rolnictwa ekologicznego szkodzi klimatowi bardziej niż żywność produkowana w konwencjonalny sposób - sugeruje publikacja, która ukazała się na łamach "Nature". Międzynarodowy zespół...

Według NIK na podstawie badań oceny ryzyka narażenia Polaków na poszczególne substancje dodatkowe i identyfikowanie potencjalnych zagrożeń Główny Inspektorat Sanitarny powinien rozpocząć działania edukacyjno-informacyjne o korzyściach i zagrożeniach wynikających ze stosowania substancji dodatkowych w żywności.

Do opinii NIK odniósł się GIS. Rzecznik Jan Bodnar podkreślił, że przepisy o stosowaniu i znakowaniu substancji dodatkowych do żywności są w Polsce takie same jak w UE i w pełni realizowane.

"Kontrole unijne pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że są one realizowane w Polsce w pełnym zakresie. W dobie globalizacji obowiązują nas przepisy UE, które w obszarze bezpieczeństwa żywności, w tym substancji dodatkowych, są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż w innych obszarach świata" - napisał Bondar.

Jednocześnie GIS zgadza się z propozycją zwiększenia funkcjonalności systemu urzędowych kontroli żywności Polsce. "W szczególności dotyczy to połączenia Inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ściślejszej funkcjonalnej współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną" - wskazał rzecznik.

eksport żywności, żywność premium, Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

Polska żywność może być mniej konkurencyjna. Drogi prąd zrobi swoje?

Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności przekonuje, że polscy producenci żywności powinni szybko poszukać nowych rynków zbytu i wyspecjalizować się w segmencie premium. - Patrząc na to, jak zmienia...

Zapowiedział, że w 2019 r. GIS wspólnie z inspekcjami podległymi ministrowi rolnictwa podejmie nasilone akcje edukacyjne dotyczące żywienia, a szczególnie pełne wdrożenie piramidy żywieniowej oraz promowania właściwych nawyków żywieniowych i diety bogatej w produkty nieprzetworzone.

Rzecznik GIS przypomniał, że za bezpieczeństwo żywności odpowiadają przedsiębiorcy branży spożywczej, którzy mają obowiązek stosowania się do wymagań w zakresie substancji dodatkowych.

Wskazał, że GIS prowadzi akcje edukacyjne (np. "Trzymaj formę") i popiera wszelkie inicjatywy dążące do ograniczenia spożycia cukru soli i tłuszczu oraz promocję diety bogatej w produkty nieprzetworzone. Wzrasta także zasięg działań edukacyjnych w mediach społecznościowych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj