Rolnikom łatwiej będzie wyprodukować i sprzedać żywność

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-01-2019,18:50 Aktualizacja: 02-01-2019,19:53
A A A

Od 1 stycznia weszły w życie przepisy ułatwiające rolnikom produkcję i sprzedaż żywności. Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji oraz o nowelę ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Pierwsza z ustaw wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy chcą sprzedawać wytworzone przez siebie produkty takie jak np. dżemy, przetwory warzywne, wędliny itp. z produktów pochodzących z własnego gospodarstwa.

eksport żywności, żywność premium, Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

Polska żywność może być mniej konkurencyjna. Drogi prąd zrobi swoje?

Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności przekonuje, że polscy producenci żywności powinni szybko poszukać nowych rynków zbytu i wyspecjalizować się w segmencie premium. - Patrząc na to, jak zmienia...

Dotyczy to rolników prowadzących tzw. handel detaliczny. Dla tych osób, została podwyższona kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do z 20 tys. do 40 tys. zł. Po przekroczeniu limitu 40 tysięcy złotych podatek dochodowy wynosi 2 proc.

Nowe przepisy rozszerzają możliwości sprzedaży produktów spożywczych m.in. na na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych podobnych placówek.

Obszar sprzedaży jest jednak ograniczony do województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Limity ilościowe dla sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego określa rozporządzenie ministra rolnictwa z grudnia 2016 r.

Druga z tych ustaw wprowadza ułatwienia dla producentów wytwarzających żywność na małą skalę w ramach tzw. MOL-i.

żywność wysokiej jakości, produkcja żywności, eksport żywności, jan krzysztof ardanowski

Polska żywność musi się wyróżniać. Liczy się jakość, a nie ilość

- Musimy postawić na produkcję wysokiej jakości żywności, możemy konkurować jakością, a nie ilością - przekonywał Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa podczas ogłoszenia wyników konkursu "Produkty najwyższej jakości w przemyśle...

Znowelizowana ustawa znosi obowiązek sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu oraz dopełniania obowiązku informacyjnego dla podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MOL).

Ułatwione zostaje rozpoczęcie działalności przez podmioty zamierzające prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu.

Zniesiony zostaje obowiązek zatwierdzenia tego rodzaju działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od 1 stycznia podmioty zamierzające prowadzić taką działalność będą zobowiązane jedynie do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dotyczy to w szczególności produkcji żywności pochodzenia roślinnego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement