Licytują wysoko czynsz dzierżawny, a potem rezygnują. KRIR chce wykluczenia ich z kolejnych przetargów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-06-2023,16:20 Aktualizacja: 01-06-2023,16:22
A A A

Na problem zwycięzców wyłonionych w przetargach na nieruchomości rolne Skarbu Państwa, którzy nie podpisują następnie umowy - zwraca uwagę Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. W jego ocenie takie osoby powinny być wyłączone z kolejnych tego typu postępowań ofertowych.

„Chcielibyśmy podkreślić, że sprawne rozdysponowanie nieruchomości rolnych jest kluczowe dla rozwoju rolnictwa i wsparcia naszych rolników, a taka sytuacja powoduje wykluczenie innych rolników z możliwości nabycia tych bardzo potrzebnych użytków rolnych. Przetargi na użytki rolne dają szansę rolnikom na nabycie gruntów, które umożliwiają prowadzenie gospodarstw i ich rozwój” – podkreśla KRIR w wystąpieniu do ministra rolnictwa Roberta Telusa.

lubelska izba rolnicza, lir, czynsz dzierżawny, państwowa ziemia, kowr

Czynsz dzierżawny skacze. LIR: Trzeba go inaczej naliczać

Obecnie obowiązujący sposób wyliczania czynszu dzierżawnego za ziemię z państwowego zasobu powoduje duże wahania w jego wysokości i utrudnia rolnikom zaplanowanie budżetu – podkreślają gospodarze z Lubelszczyzny. Delegaci na Walne...

Odpowiedzialne podejście

Dalej zwraca uwagę na sytuacje, w których osoba wylicytuje podczas przetargów organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wysoki czynsz dzierżawny, a następnie nie podpisuje umowy, tracąc przy tym tylko wadium. W ocenie Izb, tworzy to poważne problemy i utrudnia uczciwe i efektywne rozdysponowanie gruntów.

„Dlatego też wnioskujemy o wprowadzenie zasady wyłączenia przez KOWR osób, które nie podpisały umowy i utraciły wadium z przetargów ograniczonych na nieruchomość rolną, z kolejnych przetargów na te grunty. Takie działanie stanowiłoby sprawiedliwe rozwiązanie, które nie tylko zmotywowałoby do odpowiedzialnego podejścia do procesu przetargowego, ale także otworzyłoby drogę dla innych rolników, którzy są zainteresowani nabyciem tych gruntów” – przekonuje KRIR.

Narzędzie regulujące

Jak podkreśla, każdy rolnik ma prawo do uczciwej szansy na nabycie gruntów, które są mu niezbędne do prowadzenia gospodarstwa.

„Osoby, które blokują ten proces i nie są gotowe do podpisania umowy po wylicytowaniu wysokiego czynszu dzierżawczego, powinny być pozbawiane prawa do startu w kolejnych przetargach. Taka konsekwencja wobec nieuczciwego podejścia licytujących stanowiłaby istotne narzędzie regulujące i zapewniłaby sprawne zawieranie umów dzierżawy, a także uczciwe i efektywne wykorzystanie gruntów rolnych” – argumentuje samorząd rolniczy.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE