Czynsz dzierżawny skacze. LIR: Trzeba go inaczej naliczać

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-05-2023,12:10 Aktualizacja: 17-05-2023,12:36
A A A

Obecnie obowiązujący sposób wyliczania czynszu dzierżawnego za ziemię z państwowego zasobu powoduje duże wahania w jego wysokości i utrudnia rolnikom zaplanowanie budżetu – podkreślają gospodarze z Lubelszczyzny.

Delegaci na Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej 15 maja przyjęli stanowisko w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego płaconego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, który zarządza państwowymi gruntami. Jest to właściwie ponowienie wystąpienia z grudnia ubiegłego roku (pisaliśmy o nim tutaj), które nie przyniosło żadnego odzewu ze strony rządzących.

„Zdaniem członków Walnego Zgromadzenia, dotychczasowy sposób naliczania przedmiotowego czynszu w oparciu o średnia krajową cenę skupu kwintala pszenicy, wskazaną w obwieszczeniu prezesa GUS za poprzedzające półrocze, powoduje duże wahania w jego wysokości, przez co utrudnia planowanie wydatków związanych z gospodarowaniem” – czytamy w stanowisku LIR.

Zawarta w nim propozycja dotyczy zmiany, która miałaby polegać na wyliczaniu czynszu przekazywanego do KOWR na postawie krajowej ceny skupu żyta lub pszenicy z dłuższego okresu, tj. z 11 kwartałów, tak jak jest naliczany podatek rolny.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie