Komisje zmieniły projekt noweli Prawa łowieckiego. Tak jak chciał resort

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-02-2018,15:20 Aktualizacja: 06-02-2018,15:31
A A A

Kilkanaście zmian do projektu noweli Prawa łowieckiego, rekomendowanych przez resort środowiska, przyjęły sejmowe komisje. Nowe przepisy m.in. pozwolą prywatnym właścicielom gruntów wyłączać je z polowań bez podania przyczyny i zwiększą nadzór MŚ nad Polskim Związkiem Łowieckim.

We wtorek połączone sejmowe komisje środowiska i rolnictwa przyjęły - przy 19 głosach za, 11 przeciw i jednym wstrzymującym się - sprawozdanie z projektu nowelizacji Prawa łowieckiego. Zakończyły tym samym prace w tej sprawie.

Polski Związek Łowiecki, prawo łowieckie, henryk kowalczyk, ministerstwo środowiska, ministerstwo rolnictwa

Są ważne poprawki do noweli Prawa łowieckiego. Gorące obrady komisji

Sejmowe komisje środowiska i rolnictwa przyjęły kilkanaście poprawek do projektu noweli Prawa łowieckiego - m.in. umożliwiających wyłączanie prywatnych terenów z polowań, czy zwiększających nadzór nad PZŁ. Posłowie nad dokumentem...

Główny cel ustawy to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, który wskazał na niedostateczną ochronę praw właścicielskich w dotychczasowych przepisach. Chodziło o brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów podczas tworzenia obwodów łowieckich czy w czasie polowań na ich terenie. Trybunał dał wówczas 18 miesięcy na zmianę przepisów.

Przyjęte przez połączone komisje poprawki do projektu były zbieżne z propozycjami zmian, jakie zaproponował resort środowiska. Zostały one wniesione przez posłów PiS i dotyczyły m.in. wzmocnienia praw właścicieli nieruchomości czy zwiększenia nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim (PZŁ).

Najważniejszą zmianą - w stosunku do pierwotnego projektu jak i sprawozdania podkomisji - jest danie możliwości prywatnym właścicielom gruntów wyłączania swoich nieruchomości z obwodów łowieckich bez podawania przyczyny, na podstawie oświadczenia poświadczonego notarialnie. W pierwszej wersji projektu można było uzasadnić taką wolę wyznawaną religią czy światopoglądem, a ostateczną decyzję w tej sprawie miał podejmować sąd.

polski związek łowiecki, prawo łowieckie, ministerstwo środowiska, henryk kowalczyk, naczelna rada łowiecka

Polski Związek Łowiecki apeluje: nie mieszajcie nas do polityki!

Władze Polskiego Związku Łowieckiego nie zgadzają się z propozycjami Henryka Kowalczyka, nowego ministra środowiska, który ma powoływać organy zrzeszenia. - To upolityczni związek - alarmują. Zarząd Główny PZŁ wydał stanowisko, w...

Zgodnie z przyjętą zmianą, wyłączenie nieruchomości z obwodu łowieckiego będzie miało swoje konsekwencje. Jeżeli tak się stanie, właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości nie będzie mógł żądać odszkodowań za szkody wyrządzone na jego ziemi przez zwierzynę łowną.

Kolejna ze zmian wprowadzonych do projektu zwiększa ze 100 do 150 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować. Politycy PO oraz organizacje społeczne (ekolodzy i obrońcy zwierząt) chcieli, aby wynosiła 500 metrów. Henryk Kowalczyk, minister środowiska tłumaczył jednak, że sprostanie tym oczekiwaniom spowodowałoby, że w praktyce polowań nie można byłoby prowadzić w Polsce (ze względu na zagęszczenie zabudowy).

Dużo emocji wzbudziły także poprawki dotyczące zwiększenia nadzoru nad PZŁ oraz "dekomunizacji" związku. Projekt stanowi, że minister środowiska będzie: zatwierdzać statut PZŁ; powoływać zarząd główny związku oraz powoływać i odwoływać Łowczego Krajowego; prowadzić nadzór nad działalnością PZŁ; zlecać kontrole w związku. Nowe przepisy zakładają też likwidację Głównej Komisji Rewizyjnej, okręgowych komisji rewizyjnych i okręgowych rad łowieckich. Projekt ogranicza też do dwóch kadencji możliwość zasiadania w organach PZŁ.

kongres rolników rp, sławomir izdebski, rolnicze opzz, walka z asf, zmiany w prawie łowieckim

Kongres Rolników RP pod znakiem ASF i zmian w Prawie łowieckim

O konieczności zmiany prawa łowieckiego (m.in. dekomunizacji Polskiego Związku Łowieckiego) i zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa ASF przez wybijanie dzików - mówił na IV Kongresie Rolników RP Sławomir Izdebski,...

Projekt zakłada ponadto zasadę niekaralności kandydatów do organów PZŁ i kół łowieckich; nie będzie można też łączyć funkcji we władzach związku i w organach nadzorujących PZŁ. Projektowane przepisy stanowią ponadto, że we władzach związku nie będą mogły zasiadać osoby, które w okresie PRL pracowały na rzecz organów bezpieczeństwa.

Część tych poprawek była krytykowana przez przedstawicieli PZŁ. Ich zdaniem przepisy dotyczące ingerencji ministra np. w wybór organów PZŁ idą za daleko. Dodawali, że mogą być one niezgodne z konstytucją, w związku z tym, iż PZŁ jest organizacją samorządną.

Projekt ustawy jak i wprowadzone przez połączone komisje zmiany dotyczą też kwestii odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną. Zgodnie z przyjętym projektem koła łowieckie będą nadal wypłacały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę czy w czasie prowadzenia polowania.

Polski Związek Łowiecki, prawo łowieckie, henryk kowalczyk, ministerstwo środowiska, jarosław sachajko,sławomir izdebski

Gospodarka łowiecka musi być w rękach państwa. Pochwały dla ministra

Cieszymy się, że nowy minister środowiska zmienił sposób pracy nad zmianami w Prawie łowieckim - rozmawia z rolnikami i ze stroną społeczną - zaznaczył Jarosław Sachajko, wiceszef klubu Kukiz'15. Zdaniem Sławomira Izdebskiego, szefa...

Szacowaniem szkód będą zajmować się komisje składające się z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda.

Organem odwoławczym będzie nadleśniczy, a od jego decyzji będzie można odwołać się do sądu.

Projekt przewiduje też przejęcie przez PZŁ zobowiązań koła łowieckiego z tytułu odszkodowań w przypadku, gdy np. zostanie ono rozwiązane bądź nie ma środków na ich wypłatę.

Projekt został też rozszerzony o regulacje dot. prowadzenia odstrzałów w parkach narodowych.

Takie polowanie będzie możliwe jedynie po każdorazowym uzyskaniu upoważnienia od dyrektora parku, albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement