Dla kogo "premia" za odstrzał dzików? Resort odpowiada posłom

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-05-2019,15:00 Aktualizacja: 22-05-2019,15:10
A A A

Czy koło łowieckie ma prawo przejąć całą kwotę ryczałtu za odstrzał dzika i przeznaczyć na swoje cele, nie wypłacając pieniędzy myśliwym? O to m.in. pytali posłowie w interpelacjach.

Ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi podkreśliło, że zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda, w drodze rozporządzenia,  może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolnożyjących.

myśliwi, asf, masowy odstrza dzików, polski związek łowiecki

Do końca marca myśliwi odstrzelili ponad 275 tys. dzików

Do końca marca tego roku myśliwi pozyskali ponad 275 tys. dzików, o ponad 90 tys. więcej niż zakładał plan na rok łowiecki 2018/2019 - wynika z informacji resortu środowiska. Resort wyjaśnił, że dane ze sprawozdawczości łowieckiej wynikające...

Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego wydanego na podstawie wymienionych przepisów przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany zwrot kosztów (ryczałt) za każdą sztukę.

Co ważne, przysługuje on myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt - w wysokości 80 proc. ryczałtu, natomiast dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu - w wysokości 20 proc. kwoty ryczałtu.

W przypadku odstrzału sanitarnego dzików kwoty ryczałtu określa rozporządzenie ministra rolnictwa. Zgodnie z nim wysokość zryczałtowanego zwrotu kosztów za każdą odstrzeloną sztukę: samicy przelatki lub dorosłej samicy wynosi 650 zł, zaś innego dzika 300 zł.

Kwotę ryczałtu ustala i wypłaca powiatowy lekarz weterynarii, w określonych przypadkach - Polskiemu Związkowi Łowieckiemu albo dzierżawcy, albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego.

Natomiast "zwykły" odstrzał dzików (polowania) prowadzony jest w ramach gospodarki łowieckiej na podstawie ustawy Prawo łowieckie w przeważającej mierze w ramach realizacji łowieckich planów gospodarczych.

Do tego nie ma zastosowania rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj