Deszczówka z dotacjami w Wielkopolsce

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-06-2020,9:55 Aktualizacja: 18-06-2020,10:01
A A A

Samorząd województwa wielkopolskiego realizuje program nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka". Właśnie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach retencjonowania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej.

Program został wdrożony w celu promowania działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej oraz wykonywania systemów (podziemnego lub naziemnego) magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie.

podkarpacie, Władysław Ortyl, mała retencja, drogi dojazdowe do pól

Gminy dostały pieniądze na retencję

Umowy na dofinansowanie renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji podpisały z samorządem województwa trzy podkarpackie gminy. Ruszyło też sygnowanie umów z gminami, które dostały wsparcie na budowę i...

Skierowany jest do samorządów terytorialnych i jednostek im podległych z woj. wielkopolskiego.

"Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 70 proc. poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, które zostały ujęte we wniosku, jednak nie więcej niż 50 tys. zł. Pozostała kwota zadania musi być zabezpieczona przez wnioskodawcę. W budżecie województwa na realizację programu pn. "Deszczówka" zaplanowano 2 mln zł" - podaje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in.: zakup zbiornika magazynującego wodę, wykonanie usług budowlanych, zakup materiałów budowlanych, wykonanie systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami oraz zakup materiałów do wykonania systemów nawadniających.

"Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria: planowana ilość wody do zmagazynowania, zgodność wniosku z celami programu, zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do planowanych działań, wysokość wkładu finansowego z budżetu samorządu terytorialnego lub jednostki mu podległej w kosztach kwalifikowalnych, sposób zagospodarowania wody oraz wielkość nawadnianej powierzchni" - wylicza UMWW.

Wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami trzeba złożyć do 17 lipca. Wielkopolska należy do najbardziej suchych obszarów kraju przy jednoczesnym wysoko rozwiniętym rolnictwie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj