45 proc. rolników deklaruje poparcie dla obecnego rządu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Marcin Jabłoński PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
30-05-2023,16:40 Aktualizacja: 30-05-2023,16:41
A A A

30 proc. ankietowanych uważa się za zwolenników obecnego rządu, zaś 46 proc. za jego przeciwników. Ponadprzeciętnie wysoki odsetek zwolenników jest wśród rolników (45 proc.) i pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych (46 proc.) - wynika z majowego sondażu CBOS.

Z badania CBOS, przekazanego we wtorek PAP, wynika, że 30 proc. badanych - tyle samo, co przed miesiącem - zalicza się obecnie do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego. Jako jego przeciwnicy określiło się natomiast 46 proc. badanych, czyli o cztery punkty procentowe więcej niż w kwietniu. Stosunek obojętny do rządu zadeklarowało w maju 21 proc. badanych - o trzy punkty procentowe mniej niż w kwietniu. 3 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat (spadek o jeden pkt proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca).

premier, morawiecki, rynek rolny, eksport, zboże, porty

Premier: zapewnienie możliwości eksportu kluczowe na rynku rolnym

Zapewnienie możliwości eksportu zboża jest dziś kluczowe na rynku rolnym - powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek w Morskim Porcie Gdynia. - Nie spoczniemy, dopóki razem z rolnikami nie doprowadzimy do tego, aby zboże...

Dużo zwolenników wśród rolników

"W grupach społeczno-demograficznych rząd Mateusza Morawieckiego ma najwięcej zwolenników wśród emerytów – ich udział w tej grupie sięga 50 proc. Poparcie dla urzędującego gabinetu rośnie wraz z wiekiem respondentów: w gronie osób powyżej 65. roku życia wynosi ono 48 proc. Ponadprzeciętnie wysoki odsetek zwolenników rządu obserwujemy też wśród badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45 proc.), rolników (45 proc.) i pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych (46 proc.)" - przekazało CBOS.

Z kolei - jak dodano - "relatywnie najwięcej przeciwników jest wśród osób z wyższym wykształceniem (71 proc.), kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (73 proc.), mieszkańców ponad półmilionowych miast (68 proc.) oraz osób, których dochody na członka rodziny wynoszą co najmniej 4 tys. zł miesięcznie (69 proc.)".

"Stosunek do rządu istotnie różnicuje też częstość praktyk religijnych – im częstszy udział w praktykach, tym wyższy odsetek zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego, a wraz z ich spadkiem rośnie odsetek przeciwników. Wśród badanych praktykujących kilka razy w tygodniu zwolennicy stanowią 70 proc., podczas gdy w grupie w ogóle nieuczestniczących w mszach i nabożeństwach udział przeciwników rządu wynosi 73 proc." - poinformowało CBOS.

muller, rzecznik rządu, pomoc rolnikom, komisja europejska

Rzecznik rządu o pomocy rolnikom: Nie będziemy się oglądać na procedowanie Komisji Europejskiej

Nie będziemy się oglądać na procedowanie Komisji Europejskiej, musimy pomóc rolnikom teraz, w tej chwili jest to dla nas priorytetem - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do pytania o zgodę KE m.in. na dopłaty do...

Grono zwolenników stabilne

Respondenci pytani byli także w sondażu o to, czy są zadowoleni z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki. Na tak postawione pytanie 32 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco (spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z zeszłym miesiącem). Niezadowolenie z faktu, że pracami Rady Ministrów kieruje Morawiecki wyraziło w maju 56 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt. proc.); 13 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 pkt. proc.).

W badaniu zapytano także o ocenę wyników działalności rządu od czasu objęcia władzy. Dobrze oceniło ją 35 proc. badanych, źle 54 proc., zaś 11 proc. nie miało zdania. Przed miesiącem było to odpowiednio: 37 proc., 51 proc. i 12 proc.

Na pytanie, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, pozytywnie odpowiedziało 33 proc. respondentów (tyle samo, co przed miesiącem). Przeciwnego zdania było 59 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.), zaś 8 proc. nie ma zdania (spadek o 3 pkt. proc.).

Jak skomentowało CBOS, "majowe notowania rządu są kontynuacją pogorszenia, jakie – po lutowej i marcowej poprawie – obserwowaliśmy w kwietniu". "Zarejestrowaliśmy też spadek odsetka osób obojętnych wobec gabinetu Mateusza Morawieckiego" - dodano.

Z drugiej strony - zauważył CBOS - "grono zwolenników obecnego gabinetu pozostaje stabilne, zwłaszcza wśród sympatyków partii rządzącej".

Badanie przeprowadzono od 8 do 18 maja w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1056 osób (w tym: 57,4 proc. metodą CAPI, 25,9 proc. – CATI i 16,7 proc. – CAWI) wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!