Żywiec wołowy i wieprzowy podrożeje po Nowym Roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-10-2015,11:30 Aktualizacja: 21-10-2015,12:00
A A A

Z prognozy zespołu ekspertów Agencji Rynku Rolnego wynika, że ceny żywca wieprzowego i bydła rzeźnego do końca roku będą relatywnie niskie, ale prawdopodobnie wzrosną w pierwszym kwartale 2016 r.

Eksperci prognozują, że w końcu roku żywiec wieprzowy będzie kosztował 4,2-4,4 zł za kg, a w marcu 2016 r. nieco wzrośnie do 4,3-4,6 zł/kg. Ceny bydła w grudniu wyniosą 5,8-6,1 zł/kg, a młodego bydła rzeźnego 6,1-6,4 zł/kg, w marcu stawki powinny ukształtować się odpowiednio na poziomie 6,0-6,4 zł/kg oraz 6,2-6,6 zł/kg - napisano w kwartalnym raporcie ARR.

wieprzowina, rynek mięsa, ceny wieprzowiny

Spada wartość wywozu wieprzowiny. Rośnie nasz eksport na unijny rynek

W pierwszej połowie br. wolumen wywozu wieprzowiny w handlu wewnątrzunijnym wzrósł w skali roku o 3 proc., ale jednostkowa wartość sprzedaży spadła o 10 proc. do zaledwie 1,9 euro za kilogram. To z kolei wpłynęło na obniżenie o 7 proc....

Wzrost produkcji żywca wieprzowego w UE, w tym w Polsce spowodował, że w pierwszych trzech kwartałach br. ceny skupu świń rzeźnych były niższe niż rok wcześniej. Sezonowy wzrost cen trzody chlewnej w okresie letnim ograniczyła podaż wieprzowiny wycofywanej z ramach unijnego mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania.

W sierpniu średnia krajowa cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 4,38 zł/kg i była o 1 proc. niższa, niż w lipcu 2015 r. oraz o 16 proc. niższa niż w sierpniu 2014 r.

We wrześniu ceny trzody chlewnej wzrosły, ale nadal były niższe, niż przed rokiem. W Polsce za trzodę chlewną zakłady mięsne płaciły przeciętnie 4,61 zł/kg, o 6,3 proc. mniej niż rok wcześniej.

Krajowa cena żywca wieprzowego w sierpniu w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 145,4 euro/100 kg i była wyższa od średnich cen w Holandii, Belgii, Danii, Estonii i Irlandii.

W czwartym kwartale przewidywany jest sezonowy spadek cen żywca wieprzowego, ale mniej dynamiczny niż w 2014 r. W efekcie w grudniu 2015 r. przeciętna krajowa cena skupu trzody chlewnej może być już wyższa od niskiej ceny z końca 2014 r. W pierwszym kwartale 2016 r. ceny wieprzowiny mogą wykazywać tendencję do wzrostu - uważają eksperci.

Wołowina wciąż droższa niż przed rokiem

100 kilogramów wołowiny (młode bydło kl. A R3) kosztowało średnio w minionym miesiącu 374,19 euro. To o 0,2 proc. mniej niż w sierpniu, ale o 3,4 proc. więcej niż przed rokiem.   We wrześniu stawki (miesiąc do miesiąca) za ten gatunek...

Od stycznia do sierpnia ceny detaliczne wieprzowiny w Polsce były o 6,6 proc. niższe niż w tym samym okresie 2014 r., mięsa drobiowego o 5,1 proc., wołowiny o 1,2 proc. Uwzględniając spadek cen detalicznych wieprzowiny przewiduje się, że krajowe spożycie tego mięsa w 2015 r. może wzrosnąć z 39,1 do około 40 kg na mieszkańca.  

Natomiast nie wrośnie konsumpcja wołowiny, choć jej ceny też spadły, ale znacznie mniej niż innych gatunków mięsa i nabiału. Spożycie wołowiny spada w Polsce od lat, zwłaszcza dotyczy to lat 2007-2013 r., m.in. ze względu na wysokie ceny mięsa i przetworów wołowych. W 2014 r. trend ten został zahamowany i jej spożycie wzrosło o 0,1 kg na mieszkańca w porównaniu z 2013 r. do 1,6 kg.

Z tego też powodu większość wyprodukowanej wołowiny trafia na eksport. W okresie styczeń-sierpień br. z kraju wywieziono (w ekwiwalencie tusz) 283 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o 13 proc. więcej niż w tym samym okresie 2014 r.

Zapotrzebowanie na wołowinę z Polski i wyższe niż przed rokiem ceny tego mięsa w UE spowodowały, że pomimo wzrostu krajowej produkcji wołowiny, ceny skupu bydła płacone producentom w pierwszym półroczu utrzymały się na poziomie nieco wyższym niż rok wcześniej.

W okresie czerwiec-lipiec wzrosła podaż bydła na rzeź, co przyczyniło się do znacznego spadku cen żywca wołowego w lipcu. W sierpniu cena bydła ogółem (bez cieląt) wynosiła 5,86 zł/kg i była o 2,2 proc. niższa niż przed rokiem. Młode bydło skupowano po 6,18 zł/kg, o 1,6 proc. taniej niż w sierpniu 2014 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej